វីដេអូឯកសារទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ០០២/០១

ឯក​សារ​វីដេអូ​ថ្មី​រយៈ​ពេល​ ២៥​ នាទី​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ផ្នែក​កិច្ច​ការ​សាធារណៈ​ជា​បណ្តុំ​នៃ​សម្រ​ង់​ផ្សេងៗ​ចេញ​ពី​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​លើ​
សំណុំ​រឿង ​០០២/០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន និងនួន ជា។

 

 

 

សេចក្តីបញ្ជាក់៖

វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក។ ការជ្រើសរើសយកសម្រង់អត្ថបទ ឬសម្រង់រូបភាពផ្សេងៗនៅក្នុងវីដេអូនេះមិនមានន័យថា ចៅក្រមបានធ្វើការសម្រេចណាមួយទៅលើភាពពាក់ព័ន្ធ យថាភាព និងភាពត្រឹមត្រូវ ឬក៏ថា ចៅក្រមបានផ្តល់ទម្ងន់ណាមួយចំពោះឯកសារ/សម្ភារដែលមាននៅក្នុងសម្រង់អត្ថបទ និងសម្រង់រូបភាពទាំងនេះឡើយ។

Most read

ពេលនេះគឺឆ្នាំ២០១៣ហើយ ការបង្កើត blog ពុំមែនជាអ្វីដែលថ្មីទេ។ បើដូច្នោះ ហេតុអ្វី​បានជា​យើង​បង្កើត blog ធ្វើអ្វី?

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក បាន​ព្យាយាម​ប្រើប្រាស់​វិធីផ្សេងៗគ្នា​ជាច្រើន​ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​សាធារណជន​ អំពីកិច្ចការ​របស់ អ.វ.ត...

ដោយមានសំណើពីជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន សុំឲ្យដោះលែងគាត់នៅក្រៅឃុំ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​កោះអញ្ជើញ​ភាគីដែល​ពាក់ព័ន្ធ រួមមាន មេធាវីការពារក្តី សហព្រះរាជអាជ្ញា និង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ចូលរួម​ក្នុង...

ស្វែង​យល់​ច្រើន​ទៀត​ពី៖

Latest blog posts

អ.វ.ត.ក​ លើ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​សង្គម


Youtube
Twitter
Flickr

Instagram