អ.​វ.​ត.​ក ​និង​ក្រសួង​វប្ប​ធម៌​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុ​ស្ស​រណៈ​យោគ​យល់​គ្នា​ស្តី​ពី​ការ​សាង​សង់​ស្តូប​រំឭក​វិញ្ញា​ណ​ក្ខន្ធ​នៅ​សារ​មន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួល​ស្លែង​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការសាងសង់ស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង ដើម្បីទុកជាការរំឭកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩។ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទីនៃអ.វ.ត.ក និង ឯកឧត្តម ជុច ភឿន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ។

គម្រោងសាងសង់ស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ទៅ។ គម្រោងនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រសួងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់ / ទីភ្នាក់ងារអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (BMZ/GIZ) តាមរយៈ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃ អ.វ.ត.ក និងត្រូវអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវិធានការនានាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសតុលាការនៃគម្រោងសំណងរបស់ អ.វ.ត.ក។

វិធានការនានាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសតុលាការ គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលបានបង្កើតឡើង និងអនុវត្តសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះទូទៅនៃរបបខ្មែរក្រហម។ វិធានការនេះ អាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្រៅដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនៃ អ.វ.ត.ក ដែលមានភាពខុសប្លែកពីគម្រោងសំណងរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលត្រូវតែមានការសម្រេចពីចៅក្រម។

         កន្លងមក អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ៖
         ១) មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា (DC-Cam) លើគម្រោងតាំងពីព័រណ៍អចិន្រ្តៃយ៍ស្តីពីការជម្លៀសប្រជាជន  
             ដោយបង្ខំ និងការកាប់សម្លាប់មនុស្សនៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ។
         ២) អង្គការក្តីករុណា (KdK) និង អង្គការយុវសន្តិភាព (YfP) លើគម្រោងតាំងពិព័រណ៍ចល័តស្តីពីការ 
            ជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនិង ការកាប់សម្លាប់មនុស្សនៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ។ 
         ៣) អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) លើគម្រោងស្តីពីការព្យាបាលតាមបែបសក្ខីកម្ម និងក្រុមជួយ
               ខ្លួនឯង។
         ៤) អង្គការយុវសន្តិភាព (YfP) លើគម្រោងស្តីពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសន្តិភាពសហគមន៍នៅក្រាំងតាចាន់ ខេត្តតាកែវ។ គម្រោងទាំងនេះអាចអនុវត្តបាន ដោយមានមូលនិធិផ្តល់ជូនដោយ ក្រសួងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់ / ទីភ្នាក់ងារអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (BMZ/GIZ) តាមរយៈអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃ អ.វ.ត.ក។

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ មានតួនាទីក្នុងការធ្វើ និងអនុវត្ត វិធានការ និងកម្មវិធីនានាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសតុលាការ ដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។ ក្នុងករណីសមស្រប កម្ម
វិធីខាងលើនេះអាចនឹងអនុវត្តដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែល
ស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃអ.វ.ត.ក។

Most read