សំណើទីពីរស្នើសុំឲ្យពិចារណាទៅលើភស្តុតាងបន្ថែមទាក់ទងនឹងបណ្តឹងសាទុក្ឋប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 03 September 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF2_1_KH.PDF
2.31 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F2/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document