ការណែនាំអំពី អ.វ.ត.ក

របបខ្មែរក្រហម​​បាន​ឡើង​​កាន់អំណាច​​នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយត្រូវ​​ទម្លាក់​ពី​អំណាច​​នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រមាណ ១,៧ លាននាក់ បានបាត់បង់​ជីវិត។ សង្គ្រាមស៊ីវិល​បានបន្ដ​ក្រោយពី​ការដួលរលំ​នៃរបប​ខ្មែរក្រហម ។ នៅទីបំផុត សង្គ្រាមស៊ីវិល​បានត្រូវ​បញ្ចប់ នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ នៅពេលដែល​រចនាសម្ព័ន្ធ​នយោបាយ​និងយោធា​របស់​ខ្មែរក្រហម​ត្រូវ​កម្ទេចចោល។

នៅឆ្នាំ១៩៩៧ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​​បានសំណូមពរ​​ឲ្យ​អង្គការ​​សហប្រជាជាតិ​​ជួយឧបត្ថម្ភ​​បង្កើត​​សាលាជម្រះក្ដី ដើម្បី​កាត់ទោស​​មេដឹកនាំ​​ជាន់ខ្ពស់​ខ្មែរក្រហម។