អត្ថបទព័ត៌មាន

សា​លា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម​ទស្ស​ន​កិច្ច​នៅ​អតីត​បន្ទាយ​ចុង​ក្រោយ​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​

មន្ត្រីមកពីការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត និងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើទស្សនកិច្ចស្រុកចំនួន ៩ នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ បាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន ដែលស្រុកទាំងនេះមានទីតាំងនៅក្នុងអតីតបន្ទាយចុងក្រោយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហម កាលពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤។ 

សវនា​ការ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/​០២​ ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​រហូត​ដល់​ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៥​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានផ្អាកសវនាការជំនុំជម្រះក្ដី ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ រហូតដល់ម៉ោង ៩ ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥។ មូលហេតុនៃការផ្អាកសវនាការនេះ គឺដោយសារតែមេធាវីការពារក្ដីលោក ខៀវ សំផន បន្តបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ នៅមុនកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការដាក់សារណាលើបណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់លោក ខៀវ សំផន ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្ដី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​លោក ​នីក​ខូ​ឡាស ​ខូម​ជៀន ​ សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ទាក់​ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង​០០៣​

វិធាន៥៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) តម្រូវឲ្យដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ ឬដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមណាមួយក៏ដោយដែលធ្វើឡើងដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា គឺជាឯកសារសម្ងាត់។ ទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយ ក៏វិធាននេះបានចែងផងដែរថា សហព្រះរាជអាជ្ញា “អាចផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននូវព័ត៌មានសង្ខេបដែលមាននៅក្នុងដីកាទាំងនេះ”។ ហេតុដូច្នោះហើយ ដោយគិតពិចារណាពីផលប្រយោជន៍សន្តិសុខ និងភាពលាក់កំបាំងរបស់ជនរងគ្រោះ និងសាក្សី, ពិចារណាពីសិទ្ធិស្ដីពីសច្ចធារណ៍នៃនិរទោសរបស់ជនសង្ស័យដែលត្រូវទទួលបាន និងពិចារណាពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាដែលថា ការស៊ើបអង្កេតត្រូវធ្វើឡើងជាសម្ងាត់ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិស

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​បង្គាប់​ឲ្យ​ភាគី​ទាំង​អស់​ចូល​រួម​ក្នុង​សវនា​ការ​លើ​អង្គ​សេចក្តី​ដែល​នឹ​ងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបង្គាប់ឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំ រឿង ០០២/០២ ត្រូវចូលរួមក្នុងសវនាការលើអង្គសេចក្តីដែលនឹងប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានជូនដំណឹងដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និងនួន ជា ឲ្យបានដឹងជាមុនផងដែរថា អង្គជំនុំជម្រះនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ប្រសិនបើក្រុមមេធាវីការពារក្តីណាមួយ ខកខានមិនបានគោរពតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យចូលរួមក្នុងសវនាការនាពេលខាងមុខនេះ។

វីដេ​អូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨ ​ខែ ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០​១៤​ ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ ​

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសា​មញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក)​ បាន​សម្រេច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នូវ វីដេអូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តី​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​សម្រាប់​វគ្គ​ពេល​ព្រឹក​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​២៨ ​ខែ ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០១៤។​ ​វីដេ​អូដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នេះ​គឺ​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​ពិភាក្សា​លើ​ធន​ធាន​ដែល​មាន​សម្រាប់​ក្រុម​មេធាវី​ការ​ពារក្តី ​ខៀវ សំផន និង នួន ជា ហើយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។ ភាគីពាក់ព័ន្ធន

ក្រុម​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​ខៀវ ​សំផន​ និង​ នួន​ ជា ​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​ចំពោះ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​វិជ្ជា​ជីវៈ ​និង​ត្រូវ​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​រៀប​ចំ​សវ​នាកា​រ​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញនូវការព្រមានជាផ្លូវការមួយអំពីការប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈចំពោះក្រុមមេធាវីជាតិ និងអន្តរជាតិរបស់ខៀវ សំផន និងនួន ជា អនុលោមតាមវិធាន ៣៨ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។  

វិ​ដេ​អូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នាថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវវីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំអំពីការគ្រប់គ្រងសវនាការក្នុងសំណុំ រឿង ០០២/០២ មួយវគ្គដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ វីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈនេះ គឺទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីធនធាន ក្នុងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និងនួន ជា។

សវនា​ការ​លើ​អង្គ​សេចក្តី​ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/០២​ ប្រឆាំង​នឹង ​នួន ​ជា ​និង​ខៀវ ​សំផន​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងចាប់ផ្តើមបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក នៅក្នុងសាលសវនាការធំរបស់ អ.វ.ត.ក។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកលើបទចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោទដោយសង្ខេប ហើយជនជាប់ចោទ និង/ឬមេធាវីការពារក្តីនឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបដោយសង្ខេបផងដែរ មុននឹងសាក្សីទី១ ត្រូវបានកោះហៅដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ អង្គហេតុដែលនឹងត្រូវស្តាប់នៅក្នុងពេលសវនាការវគ្គទី១ គឺទាក់ទងនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់ ដ

កិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​១១ ​របស់​អ​.​វ.​ត.​ក ​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ​ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ ​២០១​៤​​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី១១ របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនេះនឹងពិភាក្សាលើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើវិធានផ្ទៃក្នុងចំនួន ៤ ចំណុច ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ដោយគណៈកម្មាធិការវិធានផ្ទៃក្នុង និងនីតិវិធីឈរលើមូលដ្ឋាននៃសំណើរបស់ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី១១ នេះដែរ ចៅក្រម ម៉ាទីន ខារ៉ុបគីន នឹងត្រូវស្បថចូលកាន់តំណែងជាចៅក្រមស៊ើបអន្តរជាតិបម្រុងនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ហើយ លោក អូលីវីយ៉េ បូវ៉ាល់ឡេ នឹងស្បថចូលកាន់តំណែងជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបម្រុង។

លោក ម៉ាទីន ខា​រ៉ុប​គីន ​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ចៅ​ក្រុម​អន្តរ​ជាតិ​បម្រុង​ថ្មី​នៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​

បន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ និងទទួលបានការអនុម័តយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទ្រង់បានតែងតាំងលោក ម៉ាទីន ខារ៉ុបគីន (ជនជាតិអាមេរិក) ជាចៅក្រមអន្តរជាតិបម្រុងថ្មី បម្រើការងារនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ លោកជំនួស លោកស្រី ក្លូឌៀ ហ្វិន (ជនជាតិអូទ្រីស)ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមអន្តរជាតិ នៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងបានចូលកាន់តំណែងនេះតាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ មក។

អង្គ​ភាព​គាំ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ​រៀប​ចំ​​កិច្ច​​ប្រជុំ​រវាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី ​និង​មេធាវី​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) រៀប ចំ កិច្ច ប្រជុំ រវាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង០០២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី នៃ អ.វ.ត.ក និង ឯកឧត្តម Joachim Baron von Marschall ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចន្ទ ទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ នៅអគារ លេខ១៩-២១ ផ្លូវ៣៣០ សង្កាត់បឹងកេងកងបី ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ (អត្តសញ្ញាណរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋ ប្បវេណីនឹងត្រូវរក្សាជាសម្ងាត់)។

សវនា​ការ​លើ​ភ័ស្តុ​តាង​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ ២០១៤

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានជូនដំណឹងថា សវនាការលើភ័ស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងខៀវ សំផន និង នួន ជា នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹក។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយសង្ខេបមួយអំពីការចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោទ  ហើយជនជាប់ចោទនឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបដោយសង្ខេបផងដែរ មុននឹង សាក្សីទី១ ត្រូវបានកោះហៅដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែតុលា។

សវ​នាកា​រលើ​ភ័ស្តុ​តាង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ឡើង​ជា​មួយ​អង្គ​ហេតុ​ទាក់​ទង​នឹង​សហ​ករណ៍​ត្រាំ​កក់​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយទាក់ទងនឹងលំដាប់លំដោយនៃអង្គហេតុដែលត្រូវជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។ យោងតាមសេចក្តីសម្រេចនេះ អង្គហេតុដែលនឹងត្រូវស្តាប់នៅក្នុងពេលសវនាការវគ្គទី១គឺទាក់ទងនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រព្រឹត្តទៅលើពុទ្ធសាសនិក និងដែលទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់។ ខាងក្រោមនេះគឺជាលំដាប់លំដោយអង្គហេតុដែលបង្គាប់ដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង៖ ក-សហករណ៍៖ក-សហករណ៍ត្រាំកក់ រួមទាំងការប្រព្រឹត្តលើពុទ្ធសាសនិកជន និងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់

រដ្ឋា​ភិ​បាល​ឈី​លី​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន ​១០០​០០ ​ដុល្លារ​​អា​​ម៉េរិក​​​​ដល់ ​អ.វ.ត.ក

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឈីលី បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយថវិកាចំនួន ១០ ០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ឈីលីគឺជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយថ្មីមួយទៀតដល់អ.វ.ត.ក ហើយការផ្តល់ជំនួយថវិកានេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ ជួយផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ដល់ អ.វ.ត.ក។ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោកឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល៏យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក. បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ជាមួយការប្រឈម

ការ​ផុត​កំណត់​នៃ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ពី​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​សា​ទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំរឿ​ង ​០០២​/០១ ​ត្រូវ​បាន​ពន្យារ​ពេល​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃសំណើពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យ ខៀវ សំផន និង នួន ជា ដោយបានពន្យារកាលកំណត់នៃការជូនដំណឹងដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើសំណុំរឿង ០០២/០១ ពីថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤។ ក្រុមការពារក្តីបានស្នើសុំថាផុតកំណត់នៃកាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹងពីបណ្តឹងសាទុក្ខត្រូវពន្យាររហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។

លោក​ស្រី​ ក្លូ​ឌៀ ​ហ្វិន​ ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​​ជា​ចៅ​ក្រម​អន្តរ​ជាតិ​ថ្មី​នៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ ​អ.វ.ត.​ក​​

បន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការចាត់តាំងពីឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ និងទទួលការយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ព្រះករុណា សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទ្រង់បានតែងតាំងលោកស្រី ក្លូឌៀ ហ្វិន (ជនជាតិអូទ្រីស) ជាចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មីនៃអង្គជំនុំជម្រះ សាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ការតែងតាំងនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ នេះតទៅ។ លោកស្រីចៅក្រម ក្លូឌៀ ហ្វិន បានបម្រើការងារជាចៅក្រមអន្តរជាតិបម្រុងនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ មកម្ល៉េះ ហើយលោកស្រីជំនួសលោកស្រីចៅក្រម ស៊ីលវៀ ខាត់រ៉ាយត៍

នួន ជា និង ខៀវ សំផន ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក) បានរកឃើញ នួន ជា និង ខៀវ សំផន មានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្ត នៅចន្លោះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៧ និង បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

សន្និ​សីទ​សារ​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ការ​ប្រកាស​សាល​ក្រម​​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១ ​ប្រឆាំង​នឹង​ ខៀវ​ សំផន​ និង​នួន​ ជា​

ដើម្បីឆ្ពោះទៅការប្រកាសសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ប្រឆាំងនឹងខៀវ សំផន និង នួន ជា តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយក្រុមមន្ត្រីនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅវេលាម៉ោង ១៣:៣០ រសៀល នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី។ សន្និសីទកាសែតនេះនឹង ធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។         កម្មវិធីៈ        -មតិស្វាមន៍បើកសន្និសីទកាសែត

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុ​លា​ការ​កំពូល​តម្កល់​​សេច​ក្តី​សម្រេច​បំបែក​កិច្ច​ដំ​ណើរ​ការ​នី​តិ​វិធី​ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿង​ ០០២​/០២​

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចបដិសេធបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន ដែលបានស្នើសុំមោឃភាពចំពោះសេចក្តីសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។

សវនា​ការ​បឋម​បន្ថែម​លើ​សំ​ណុំ​រឿង ​០០​២​/០២ ​ប្រឆាំង​នឹង​ ជន​ជាប់​ចោទ ​នួន ​ជា ​និង​ខៀវ ​សំផន​ នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ​ខែ​កក្ក​ដា ​ឆ្នាំ ​២០១៤ ​

បន្តពីសវនការបឋមនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ អង្គជំនុំសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងបើកសវនាការបឋមបន្ថែមមួយទៀតលើសំណុំរឿង០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាលសវនាការនៃ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹកតទៅ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ សវនាការនេះអាចនឹងបន្តនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែកក្កដាទៀត។                នៅអំឡុវពេលសវនាការបឋមនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងពិចារណាលើបញ្ហាដូចខាងក្រោម៖

ការ​បន្ត​ធ្វើ​ផែន​ការ​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​គម្រោង​សំ​ណង​ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/​០២​

តាមរយៈការរៀបចំដោយជោគជ័យនូវកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីអំពីសំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ កាលពីខែមុន អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នឹងរៀបចំ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់មួយផ្សេងទៀត ជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អំពីសំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនៅថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង៨ ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា¬-កូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

សិក្ខា​សា​លា​ស្តី​ពី​ច្បាប់​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​អន្តរ​ជាតិ ​និង​សិ​ទិ្ធ​ម​នុស្ស​សម្រាប់​និស្សិត​ច្បាប់​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់ ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ Raoul Wallenberg (RWI) ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសិក្ខាសាលាជាច្រើនស្តីពីប្រធានបទផ្សេងៗជុំវិញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស។ សិក្ខាសាលាទាំងនេះមានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹង និងចំណេះដឹងអំពីប្រធានបទទាំងនេះដល់និស្សិតច្បាប់និងសាស្រ្តាចារ្យ/អ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងជាវេទិកាជជែកពិភាក្សារវាងអ្នកច្បាប់នៅ អ.វ.ត.ក និងអ្នកសិក្សា

ប្រទេស​ស៊ុយ​អែត​ប្រកាស​ផ្តល់​វិភាគ​ទាន​ចំនួន ​៣០ ​លាន​ក្រូ​ណា​

រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីមួយទៀតចំនួន ៣០ លានក្រូណា (ប្រហាក់ប្រហែល ៤,៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិក) ដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤ និង២០១៥។ ជាមួយការផ្តល់វិភាគទានថ្មីនេះ ប្រទេសស៊ុយអែត បានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ អ.វ.ត.ក ចំនួនជាង ១០ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ស៊ុយអែតគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដ៏សំខាន់មួយរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយក៏ជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ ដល់ អ.វ.ត.កដែរ។

ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ផ្តល់​វិភា​គទា​ន ​៥០ ​០០០ ​ដុល្លារ​សហ​រដ្ឋ​អា​ម៉េ​រិក​ដល់ ​អ.​វ.​ត.​ក​

រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានផ្តល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០ ០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថ្មីមួយទៀតរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយ ការផ្តល់វិភាគទាននេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជា ជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបានស្នើសុំឲ្យជួយផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ដល់ អ.វ.ត.ក។

អ.​វ.​ត.​ក ​និង​ក្រសួង​វប្ប​ធម៌​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុ​ស្ស​រណៈ​យោគ​យល់​គ្នា​ស្តី​ពី​ការ​សាង​សង់​ស្តូប​រំឭក​វិញ្ញា​ណ​ក្ខន្ធ​នៅ​សារ​មន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ទួល​ស្លែង​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ នឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការសាងសង់ស្តូបរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង ដើម្បីទុកជាការរំឭកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩។ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទីនៃអ.វ.ត.ក និង ឯកឧត្តម ជុច ភឿន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ។

Pagination