លោកស្រី Megan Hirst

Photo

លោកស្រី Hirst មានបទពិសោធន៍បម្រើការងារក្នុងវិស័យច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ រយៈពេល ១៥ឆ្នាំ។ លោកស្រីមានបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Queensland និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​ផ្នែកច្បាប់​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ Cambridge។ រយៈពេលដប់ឆ្នាំកន្លងទៅ លោកស្រី Hirst បានក្លាយជាអ្នកជំនាញ​ផ្នែកការចូល​រួម​របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។ លោកស្រីបានតំណាង​ឲ្យជន​រង​គ្រោះ​នៅ​ចំ​ពោះ​មុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ (ICC) នៅក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋអាជ្ញា     តទល់នឹង Dominic Ongwen និង​នៅក្នុង​កិច្ច​​​​ដំណើរ​ការនីតិវិធីនានាមុនការជំនុំជម្រះ ទាក់ទិនទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស/មីយ៉ានម៉ា និង​ស្ថាន​ភាព​នៅក្នុងប្រទេស​អាហ្វ​ហ្គានីស្ថង់។កាលពីមុន លោកស្រីធ្លាប់បម្រើការងារជាក្រឡាបញ្ជីនៅអង្គភាពជនរងគ្រោះ និង​សំណងនៃតុលាការ​ ICC​ និងនៅអង្គភាពជនរងគ្រោះនៃតុលាការពិសេសសម្រាប់ប្រទេសលីបង់។ លោកស្រីជា​សហ​អ្នកពិនិត្យកែសម្រួលសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា ការចូលរួមរបស់ជន​រងគ្រោះ​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​អន្តរជាតិ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ លោកស្រីបម្រើការងារជាសហអនុប្រធានផ្នែកជនរងគ្រោះនៃគណៈ​មេធាវី​នៃ​តុលាការ ICC (ឆ្នាំ២០១៩-ឆ្នាំ២០២០)។

លោកស្រី ក៏ប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅគណៈមេធាវីប្រទេសអង់គ្លេស និងប្រទេសវ៉ែល ផងដែរ ដោយ​លោកស្រី​តំណាង​ឲ្យ​ជនរងគ្រោះចំពោះការសួរដេញដោលជាសាធារណៈទៅលើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ។ ក្រៅពីការងារ​ជា​មេធាវី លោកស្រី​ Hirst ទទួលបន្ទុករៀបចំគម្រោងអន្តរជាតិនានាជាប្រចាំ ទាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្ស និងការវិវត្តន៍វិធាន​គតិយុត្តិ។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើននៅទីម័រខាងកើត ដោយលោកស្រីបម្រើការងារ តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ពាក់​ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើឃោរឃៅជាទ្រង់ទ្រាយធំ និងការពង្រឹងវិស័យយុត្តិធម៌។