សាក្សី 2-TCW-850

សាក្សីនេះត្រូវបានសម្ភាសក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៃសំណុំរឿងផ្សេងទៀត ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានស្នើសុំឱ្យអង្គជំនុំជម្រះហៅរហស្សនាម (2-TCW-850) មិនមែនជាឈ្មោះពេញរបស់គាត់។

សាក្សី​រូប​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព​កងជីវពល​ឃុំ​ក្នុង​ស្រុក​កណ្តាលស្ទឹង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥-៧៦ និង​ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ស្រុក​ស្អាង (ភូមិភាគ​និរតី) ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៦-៧៧។

គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅភូមិភាគមជ្ឈឹមក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧ ជាផ្នែកនៃការបោសសម្អាតតំបន់នោះដោយកងកម្លាំងភាគនិរតី ហើយត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាធិការស្រុកបារាយណ៍។ លោក​រៀបរាប់​ពី​ការ​ប្រជុំ​គណៈ​កម្មាធិការ​ស្រុក ការ​ដាក់​របាយការណ៍​ដល់​ថ្នាក់​តំបន់ និង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ណែនាំ​ពី​ថ្នាក់​លើ។

លោក​ក៏​ផ្តល់​ភស្តុតាង​ទាក់ទង​នឹង​ទំនប់​១ មករា និង​ការិយាល័យ​សន្តិសុខ​វត្ត​បារាយណ៍​ជាន់​ដែក​ផង​ដែរ។

Transcript from testimony

Video recordings