ចម្លើយ​តប​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក ខៀវ សំផន ទៅ​នឹង​សំណើ​​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​ សុំ​ឲ្យ​ "បំភ្លឺ" អំពី​សាក្សី​ដែល​នឹង​ត្រូវ​មក​ផ្ដល់​សក្ខី​កម្ម​ស្ដី​ពី​ការ​រៀប​អាពាហ៍​ពិ​ពាហ៍​

Posted Fri, 08/19/2016 - 22:27 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE425_1_KH.pdf
256.81 KB
Document Number
E425/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី