សំណុំរឿង ០០២

ព័ត៌មានអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿង ០០២

បច្ចុប្បន្ននេះ អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពីរនាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនៃសំណុំរឿង ០០២។
ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នេះមាន៖

  • នួន ជា អតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងជាអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា និង
  • ខៀវ សំផន អតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

ជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើ
អនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ ១៩៤៩  និងអំពើប្រល័យប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាម និងជនជាតិវៀតណាម។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានបើកសវនាការបឋមនៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១។ ចាប់ពីពេលនោះមក យ៉ាងហោចណាស់ក៏សំណុំរឿង ០០២ ត្រូវបានបំបែកទៅជាសវនាការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដែលសវនាការនីមួយៗដោះស្រាយផ្នែកផ្សេងគ្នានៃដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ

ជនជាប់ចោទពីនាក់ផ្សេងទៀតគឺ អៀង សារី និងប្រពន្ធរបស់គាត់ អៀង ធីរិទ្ធ ក៏ជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿង ០០២ ផងដែរ។ កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹង អៀង សារី ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ក្រោយពីគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃដដែលនេះ។ អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ ប៉ុន្តែ ក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញ ថាពុំមានសម្បទាអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះបានទេ ដោយសារតែជំងឺវង្វេងស្មារតី ហើយត្រូវបានបំបែកចេញពីសំណុំរឿងកាលពីខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១។

ក្រោយពីការវាយតម្លៃឡើងវិញដោយអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៅក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១២ មក អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងយល់ឃើញថា អៀង ធីរិទ្ធ នៅតែពុំមានសម្បទាអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំមជម្រះដដែល។ អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តបានសន្និដ្ឋានថា មិនអាចមានការព្យាបាលបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យសម្បទាចូលរួមក្នុងសវនាការរបស់ អៀង ធីរិទ្ធ មានភាពប្រសើរឡើងបានទេ។ អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ហើយសព្វថ្ងៃនេះ គាត់កំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យមើលតាមផ្លូវតុលាការ។

សំណុំរឿង ០០២/០១៖

ការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីមួយ (សំណុំរឿង ០០២/០១) ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ដោយផ្តោតជាចម្បងទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ និងក្រោយមកទៀត ចេញពីតំបន់ផ្សេងៗ (ដំណាក់កាលទីមួយ និងទីពីរ) និងការសម្លាប់ទាហាន លន់ នល់ នៅទីតាំងសម្លាប់មនុស្សទួលពោធិ៍ជ្រៃ បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចភ្លាមៗក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ក៏ពិចារណាទៅលើតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទទាំងអស់ ដែលនឹងផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពិនិត្យទៅលើបទចោទសេសសល់ទាំងអស់ នៅក្នុងសវនាការនាពេលខាងមុខ។

សវនាការសួរដេញដោលលើភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣។

សាលក្រមសាលាដំបូងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤។ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ត្រូវបានតុលាការរកឃើញថា មានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។ ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់បាននិយាយថា ពួកគាត់នឹងប្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះ។

សំណុំរឿង ០០២/០២៖

សំណុំរឿង ០០២/០២ គឺសំដៅលើការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីពីរប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន នឹង នួន ជា ដែលនឹងត្រូវជំនុំជម្រះទៅលើបទចោទបន្ថែមទៀត ពីដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថា ទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការចោទប្រកាន់ផ្នែកអង្គហេតុខាងក្រោមនេះ នឹងបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សំណុំរឿង ០០២/០២៖

  • អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាម និងជនជាតិវៀតណាម (ដោយមិនរាប់បញ្ចូលនូវ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជានៅលើដែនដីវៀតណាមនោះឡើយ)។
  • ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និងការរំលោភសេពសន្ថវៈ (នៅទូទាំងប្រទេស)។
  • ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង។
  • មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ មន្ទីរសន្តិសុខអូរកន្សែង និង មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល។
  • ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ ១ មករា ការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង និងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្ម។
  • សហករណ៍ត្រាំកក់។
  • ការប្រព្រឹត្តមកលើពុទ្ធសាសនិកជន (កម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់) និង
  • ការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតមន្រ្តីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ (ការអនុវត្តនេះត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ ១ មករា មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់)។

សវនាការលើអង្គសេចក្ដីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ ការបង្ហាញភស្តុតាងបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមករាឆ្នាំ២០១៧។ សេចក្តីប្រកាសបិទបញ្ចប់ត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ សាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ត្រូវបានរំពឹងទុក នៅក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៨ ។

អានបន្ថែមអំពីសំណុំរឿង ០០២/០១

អានបន្ថែមអំពី សំណុំរឿង ០០២/០២

 

 

ជនជាប់ចោទ

ជនជាប់ចោទ