ប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជា៖ ៥ ចំណុចពីបទពិសោធន៍របស់ សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ពាក់ព័ន្ធនឹងជនគ្រោះ គួរត្រូវបានពិចារណាដាក់បញ្ចូល (កំណែទម្រង់) ក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ និងតុលាការថ្នាក់ជាតិ

ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ត្រូវបាន​អញ្ជើញ​ជាវាគ្មិន​កិត្តិយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្ខាសាលាថ្ងៃទី៣ រៀបចំដោយ​សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមស្ដីអំពី« ជនរងគ្រោះ និងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រឹក្សាអំពីសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះនៅអំឡុងពេលអនុវត្តការងារសេសសល់ក្រោយតុលាការរបស់ អ.វ.ត.ក.» នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ ក្រុងភ្នំពេញ។

ក្នុងសុន្ទរកថានោះ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គូសបញ្ជាក់ថា តាមបទពិសោធន៍របស់​លោកដែល​ធ្លាប់អនុវត្តការងារនៅក្នុងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម និងការ​អនុវត្តកិច្ចការ​ទាំងឡាយ​នៅក្នុងសាលាក្ដីនេះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជន​រងគ្រោះ លោកយល់​ថា មានចំណុចសំខាន់ចំនួន ៥ គួរត្រូវបានដក​ស្រង់​យក​មក​បញ្ចូល ឬកំណែទម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ និង​តុលាការ​ថ្នាក់​ជាតិរបស់​កម្ពុជា។ ចំនុចទាំង៥នោះរួមមាន៖
ទី១. គួរបង្កើតឲ្យ​មានការិយាល័យ​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នៅតាមតុលាការថ្នាក់ជាតិ ដើម្បី​ផ្ដល់​ការ​គាំ​ពារ​ដល់​ជនរង​គ្រោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួលការ​គាំពារ។ ជនរង​គ្រោះទាំងនោះមានដូចជាជន​រង​គ្រោះ​ជាស្ដ្រី ក្មេងស្រី កុមារ ជនពិការ ចាស់ជរា ជនអនាថា។ល។

ទី២. គួរបង្កើតឲ្យ​មាន​ការិយាល័យគាំពារផ្លូវចិត្ដ ដែលក្នុងនោះ​មាន​មន្ដ្រីជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ដ្រនៅប្រចាំការ​ ដើម្បីរង់ចាំផ្ដល់សេវា​គាំពារផ្លូវចិត្ត​ជូន​ជន​រង​គ្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេល​ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅតុលាការ​។ អ្នកជំនាញ​ផ្នែកចិត្តសាស្ដ្រនោះ​ អាចចូលរួម​ក្នង​នីតិវិធី​ជំនុំ​ជម្រះ​ ដោយ​ត្រូវអង្គុយ​អម​ជាមួយ​ជន​រង​គ្រោះ​ក្នុងសាល​សវនាការ។​

ទី៣. គួរបង្កើតឲ្យមាន​ការិយាល័យទំនាក់ទំនាក់សាធារណៈ​ ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​អំពីសកម្មភាព​របស់​តុលាការ​ ដើម្បីឲ្យ​សាធារណជនទុកចិត្ត​លើ​ដំណើរការរបស់​តុលាការ។ ឯកឧត្តមបន្ថែមថា យើងអាចដក​ស្រង់​បទ​ពិសោធន៍​ពី​អង្គភាព​កិច្ច​ការ​សា​ធារណៈរបស់​ អ.វ.ត.ក. ដែល​ធ្វើកិច្ចការពាក់​ព័ន្ធនឹងការ​ងារផ្សព្វផ្សាយដូចជា ធ្វើការ​ជូន​ដំណឹង​ដល់​សាធារណៈជន​អំពីកិច្ចការ​ទូទៅ​របស់​តុលាការ​ ដើម្បីឲ្យ​យល់​ច្បាស់​អំពីដំណើការ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​កម្ពុជា និង​ធ្វើកិច្ចការ​ខាង​បច្ចេកទេសសោត​ទស្សន៍​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​កិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធី​ជំនុំចម្រះលើ​រឿង​ក្ដីពិសេស​មួយចំនួន​  ឧទាហរណ៍​ រឿងក្ដី​ដែល​ជន​រងគ្រោះ​ត្រូវការ​វិធាន​ការ​ការពារ​ជាដើម។ល។

ទី៤. ផ្ដល់​វិធានការ​ការពារ​សន្ដិសុខ​ជូន​ជន​រង​គ្រោះ​ និង​សាក្សី មួយចំនួន​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ និង​ក្រោយ​ពេល​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្ដី​ ប្រសិន​បើ​ចាំបាច់

ទី៥. គួរ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ទម្រង់​នៃសំណង​ជានិម្មិត​រូប​សម្រាប់​រឿង​ក្ដី​ពិសេស​មួយ​ចំនួ​ន ឧទាហរណ៍​រឿង​ក្ដី​ពាក់​ព័នធ​នឹង​ការរើស​អើង​ជាតិសាសន៍​ជាដើម។

សូមជម្រាបជូនថា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ឬសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី « ជនរងគ្រោះ និងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រឹក្សាអំពីសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះនៅអំឡុងពេលអនុវត្តការងារសេសសល់ក្រោយតុលាការរបស់ អ.វ.ត.ក.»។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួនបីថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី៣ ទី៤ និងទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ៕