សន្និសីទ​កាសែត​​ស្តីអំពី​​វិសាលភាព​​នៃ​​ការស៊ើបអង្កេត​ក្នុង​​សំណុំរឿង០០២