សំណើ​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​សុំឲ្យ​មានការ​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន ៥រូប

សហព្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរដំបូង ស្នើសុំឲ្យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បើក​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន ៥រូប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍ ការ​រំលោភ​បំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ មនុស្សឃាត ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម និង​ការ​រើសអើង​សាសនា។ អានបន្ត

 

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo