សំណើរ​បស់​ មាស មុត សុំឲ្យ​ធ្វើ​ចំណាត់​ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ​ឡើង​វិញ​ជា​ឯក​សារ​សាធារណៈ​ ចំពោះ​សំណើរបស់​គាត់​សុំ​ឲ្យ​យក​សម្ភារៈ​ឯក​សារ​របស់​អង្គការ​សហប្រ​ជាជាតិ​ និង​ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សេច​ក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្ដរ​ជាតិ​អំពី​ការ​ព្យា​យា

Posted 19 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD198_KH.pdf
984.02 Ko
Document Number
D198
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី