សារ​ណា​របស់​ មាស មុត ស្ដី​ពី សំណួរ​ថា តើ​តាម​ច្បាប់​ទំនៀម​ទម្លាប់​អន្ដរ​ជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ​ ១៩៧៥ -១៩៧៩ ការ​វាយ​ប្រហារ​ដោយ​រដ្ឋ​ ឬ អង្គការ​ទៅ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​របស់​ខ្លួន​អាច​ជា​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ដែល​សំដៅ​លើ​ប្រ​ជា​ជន​ស៊ីវិល​ តាម​គោល​បំណង​នៃ​មាត្រា​ ៥ នៃ​

Posted 19 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD191_2_KH.pdf
1.49 Mo
Document Number
D191/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document