សំណើរ​បស់​ មាស​ មុត សុំ​អនុញ្ញាត​ដាក់​ចម្លើយ​រួម​ចំនួន​ ១៥ ទំព័រ​ តប​ទៅ​នឹង​សារណា​របស់​អ្នក​ដែល​មិន​មែន​ជា​ភាគី​លើ​បញ្ហា​ដែល​ថា តើ​តាម​ច្បាប់​ទំនៀម​ទម្លាប់​អន្ដរជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ១៩៧៥ -១៩៧៩ ការវា​យ​ប្រហារ​ដោយ​រដ្ឋ​ ឬ អង្គការ​ទៅ​លើ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​របស

Posted 19 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD191_14_KH.pdf
185.64 Ko
Document Number
D191/14
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document