លិខិត​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​ មាស​ មុត ផ្ញើរជូន​សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ទាក់​ទង​នឹង "​ស្នើ​សុំការិយាល័យសហ​ចៅ​ក្រម​​ស៊ើប​អង្កេត​យក​ការ​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​អង់​គ្លេស​នៃ​សេច​ក្ដី​សម្រេច​ចំនួន​បី​ជា​ភា​សា​អាឡឺម៉ង់​ពី​តុលាការ​កំពូល​នៃ​តំបន់​គ្រប់​គ្រង​អង់​គ្លេស​

Posted 19 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD191_16_KH.pdf
121.15 Ko
Document Number
D191/16
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document