ចម្លើយ​របស់​ មាស មុត តប​នឹង​សារ​ណា​របស់​ អ្នក​ដែល​មិន​មែន​ជា​ភាគី​លើបញ្ហា​ដែល​ថា កើត​តាម​ច្បាប់​ទំនៀម​ទម្លាប់​អន្ដរ​ជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៥-១៩៧៩ កា​រវាយ​ប្រ​ហារ​ដោយ​រដ្ឋ​ ឬ អង្គ​ការ​ទៅ​លើ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​របស់​ខ្លួន អា​ចជា​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ដែល​សំដៅ​លើ​

Posted 09 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD191_17_KH.pdf
1.65 Mo
Document Number
D191/17
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document