និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចំនួន ១៩៥ នាក់ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

និស្សិតចំនួន ១៩៥ នាក់ របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា​ នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨។ ទស្សនកិច្ចដែលរៀបចំឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះ​ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សអំពីដំណើការរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហម ក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ដ្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ ក្រៅពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតុលាការខ្មែរក្រហម ក្នុង​​ថ្ងៃដដែលនេះ សិស្សានុសិស្ស​ទាំងអស់ ក៏បាន​ទៅទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារ​ច្បាប់​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការ​កម្ពុជា (LDC) និងសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងផងដែរ៕

ECCC

 

ECCC

 

ECCC

 

ECCC

 

ECCC