សំណើសុំឲ្យបញ្ជូនសម្ភារមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Walter Heynowski (2-TCW-946) បានប្រគល់ជូនអង្គជំនុំជម្រះ ទៅរក្សាទុកក្នុងសារមន្ទីរទួលស្លែងវិញ

Posted 08 avril 2019 / Mis à jour 08 avril 2019
Download file
Text DocumentE443_12_KH.PDF
770.46 Ko
Document Number
E443/12
Document Date
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង