បុគ្គ​​​លិក​​​ អ.​វ.​​ត.ក​​ ចូល​​រួម​​​ប​ក​​ប្រែ​​សាល​ដីកា​ទាក់ទងសំណុំរឿងព្រះវិហារដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ

នៅពេលដែលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ) ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនៅទីក្រុងឡាអេ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ អ្នកបកប្រែភាសា ៤រូបមកពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ក៏បានបកប្រែ ដើម្បីធានាថា ព័ត៌មានពិស្តារស្តីពីការសម្រេចចិត្តនេះអាចនឹងត្រូវបានឮដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

អ្នកបកប្រែបីរូបក្នុងចំណោម ៤ រូប (ពីឆ្វេង) លោក ខេង ប៉ូលីដា លោកឈាវ សុភ័ត្រា និងលោក ភឿង កុម្ភៈ

ឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំជំនួយពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការរបស់ អ.វ.ត.ក បានចាត់អ្នកបកប្រែរបស់ខ្លួនដែលស្ម័គ្រចិត្តបំពេញការងារនៅអំឡុងពេលឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យជាតិ ដើម្បីបកប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទៅលើការស្នើសុំបកស្រាយសាលដីកាថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៦២ ក្នុងសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងប្រាសាទ ព្រះវិហារ (រវាងកម្ពុជា និងថៃ) ដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា។ ការផ្សាយ ផ្ទាល់ត្រូវបានផលិតឡើងដោយបណ្តាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា (CNC) ហើយស្ថានីយទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាច្រើនទៀត បានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាសំឡេង និងរូបភាពពីទូរទស្សន៍ CNC ។ ក្រុមអ្នកបកប្រែជា ភាសាខ្មែរមានសមាជិកជាអ្នកបកប្រែរបស់ អ.វ.ត.ក ចំនួន ៤ រូបៈ ពីររូបបកប្រែពីភាសាបារាំងមក ខ្មែរ គឺលោក ឈាវ សុភ័ត្រា និងលោក ភឿង កុម្ភៈ ហើយពីររូបទៀតបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាខ្មែរពីររូប គឺលោក ខេង ប៉ូលីដា និងលោក ស៊ាង សុបញ្ញា។ នេះគឺជាលើកទី១ ហើយដែលការបកប្រែប្រដេញលើការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផង។

អ្នកបកប្រែត្រូវបានផ្តល់ពេលវេលាតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យពួកគេហាត់សមបន្ស៊ាំនឹងសំណុំរឿង ផ្នែកច្បាប់ដ៏ស្មុគ្រស្មាញបំផុត ហើយពួកគេបានយកការងាររបស់ពួកគេនៅ អ.វ.ត.ក ជាបទពិសោធន៍ដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់កិច្ចការដ៏សំខាន់នេះ។ លោក ខេង ប៉ូលីដា អ្នកបកប្រែបានថ្លែងថា៖«ដោយសារតែ បទពិសោធន៍ដែលទទួលបាននៅពេលអនុវត្តការងារនៅ អ.វ.ត.ក និងជាមួយការផ្តល់ជំនួយ ការបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឡើងអ្នកប្រែអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់លើការបកប្រែទាក់ទងនឹងប្រធានបទ ខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់គ្រប់ពាក្យបច្ចេកទេសទាំងអស់នៅក្នុងសាលដីកា នៃសំណុំរឿងព្រះវិហាររបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលបានអាននៅថ្ងៃនោះ»។

សហការីរបស់គាត់ គឺលោក ឈាវ សុភ័ត្រា បានលើកឡើងពីការត្រៀមរៀបចំខ្លួនរបស់ក្រុមការងារ មុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC ។ លោកបានថ្លែងថា៖«យើងបានបោះពុម្ពចេញនូវរាល់ឯកសារទាំងអស់ដើម្បីអាននៅផ្ទះ និងបានមើលវីដេអូនៅលើគេហទំព័ររបស់តុលាការយុត្តិធម៌ អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ាំទៅនឹងការបញ្ចេញសំឡេង និងសង្កត់សំឡេងរបស់ប្រធានតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ លោក Peter Tomkaនិងបានរៀបចំជាកម្រងពាក្យបច្ចេកទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ពេលបកប្រែ។

តួនាទីរបស់ អ.វ.ត.ក ក៏ត្រូវបានរំលេចឡើងដោយលោក ឆាំង យុ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលបានផ្ញើទៅកាន់កាសែត ឌឹ ខេមបូឌា ដេលី ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ដែលនៅ ក្នុងនោះ លោកបានលើកឡើងថា ៖«អ.វ.ត.ក បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលមួយដ៏សំខាន់ និងផ្តល់ បទពិសោធន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើន ហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះ គឺបានបង្ហាញថា អ្នកបកប្រែទាំង ៤ នាក់នេះគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារជាមួយជំនាញ និង មានទំនុកចិត្តខ្ពស់»។

សម្រាប់ក្រុមអ្នកបកប្រែវិញ ពួកគេបានបង្ហាញប្រកបដោយកិត្តិយសដែលមានលទ្ធភាព ក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដ៏មានសារៈសំខាន់ទៅដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជា។ លោកស៊ាង សុបញ្ញា បានថ្លែងថា៖«ផលវិជ្ជមាននៃកិច្ចការ នេះគឺមិនអាចមើលស្រាលបានឡើយចំពោះការផ្តល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ខណៈការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតដោយសារតែមួយផ្នែកគឺមកពីរបាំងភាសា និងកង្វះខាតក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ។  ការបកប្រែសេចក្តីសម្រេចនេះគឺធានាថា សាលដីការបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានដឹងឮ យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា។