លោក​ ប៊ិត ​ស៊ាង​លីម​ និង​ លោក​ សូ​ មូ​ស្សេ​ន្នី​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ជា​មេ​ធា​វី​ការ​ពារ​ក្តី ដើ​ម្បី​តំណាង​ជន​សង្ស័យ​ពីរ​រូប​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោក ប៊ិត ស៊ាងលីម និង លោក សូ មូស្សេន្នី ជាសហមេធាវីជាតិ តំណាងជនសង្ស័យពីររូបផ្សេងគ្នា ដែលមានឈ្មោះក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ទៅកាន់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី គឺជាផ្នែកនៃសំណុំរឿង ០០៤ ។
   
អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យណាមួយ ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបីនៅតែរក្សាជាការសម្ងាត់ដដែល។
   
លោក ប៊ិត ស៊ាងលីម ជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៧។ លោក ប៊ិត ស៊ាងលីម បញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Golden Gate និង សាកលវិទ្យាល័យ San Francisco នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ លោក ប៊ិត ស៊ាងលីម មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះផ្នែកច្បាប់ និងនិតីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា។
   
លោក សូ មូស្សេន្នី បានចូលជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ និងបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០០៥។ ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ រហូតដល់ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៣ គាត់ធ្វើជាមន្រ្តីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្នុងក្រុមមេធាវីការពារក្តី អៀង សារី ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នៅ អ.វ.ត.ក។ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ គាត់ធ្វើជាមន្រ្តីគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងក្នុងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣។ លោក សូ មូស្សេន្នី ជាសាស្រ្តាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ។
   
ការចាត់តាំងនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាបឋម ដោយរង់ចាំការពិនិត្យជាក់ស្តែងលើការអះអាងអំពីភាពក្រីក្ររបស់ជនសង្ស័យ និង ការបំពេញបង្រ្គប់នូវរាល់ទម្រង់បែបបទផ្នែករដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត រួមទាំងការចាត់តាំងសហមេធាវីអន្តរជាតិផងដែរ។ អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី បានពិចារណាដោយផ្នែកលើការចង់បានរបស់ជនសង្ស័យ និង បានពិនិត្យរាល់ការលះបង់សិទ្ធិទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ មុននឹងធ្វើការចាត់តាំងនេះ។