ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាចំពោះសារណា របស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី ទាក់ទិននឹង បណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់មេធាវីការពារក្តី តវ៉ាចំពោះដីកា បង្គាប់ឧ្យឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នរបស់សហចៅក្រមស៊ើប អង្កេត លើឈ្មោះ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧

Posted 20 septembre 2012 / Mis à jour 20 septembre 2012
Download file
Document Number
C5/34
Document Date
Casse សំណុំរឿង ​០០១
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Étiquettes
Parent Document