ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា

ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា (ក.ស.ព) គឺជា​ការិយាលយ័​ឯករាជ្យ​មួយ​នៅក្នុង​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា(អ.វ.ត.ក)។ ក.ស.ព អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជ្រៀតជ្រែក​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ឬ​ស្ថាប័ន​ណាមួយ​ឡើយ។ តួនាទី​របស់ ក.ស.ព គឹ​ដើម្បី​ចោទ​ប្រកាន់មេដឹកនាំ​​ជាន់ខ្ពស់​ខ្មែរក្រហម និង​ជន​ទាំងឡាយ​ដែល​ទទួល​ខុសត្រូវ​ខ្ពស់​បំផុត​ចំពោះ​ឩក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​នៅក្នុង​រយៈកាល​នៃ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ ក.ស.ព បើក​ការ​ស៊ើបអង្កេត​បឋម ធ្វើការ​ចោទ​ប្រកាន់ ចាត់ការ​លើ​បណ្ដឹង​របស់​ជនរងគ្រោះ ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ស៊ើបសួរ​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ដំណាក់​កាល​អង្គ បុរេជំនុំជម្រះ អង្គជំនុំជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង និង​តុលាការ​កំពូល។ ក.ស.ព មាន​សហប្រធាន​ដឹកនាំ​ដោយ​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​កម្ពុជា​មួយ​រូប​និង​សហ ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​មួយរូប​ និង​មាន​បុគ្គលិក​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​មួយចំនួន​ រួមទាំង​កម្មសិក្សា​ការី​ផង។

កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាង​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា (ដែល​បាន​បង្កើត អ.វ.ត.ក) យល់ព្រម​ឲ្យ​មាន​ព្រះរាជអាជ្ញា​ខ្មែរ​មួយរូប​និង​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​មួយ​រូប ​ដែល​បំពេញ​តួនាទី​ជា​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា។ សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​ជ្រើសតាំង​ដោយ​ឩត្ដម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​កម្ពុជា ហើយ​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​ត្រូវបាន​ជ្រើសតាំង​ដោយ​ឩត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​កម្ពុជា​ ក្រោយ​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ឈរឈ្មោះ​ដោយ​អគ្គ​លេខាធិការ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ។

 

ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា

ព័ត៏មានទាក់ទង

រូបភាព​ទាក់ទង

ឯកសារទាក់ទង