អំពីសំណុំរឿង

សំណុំរឿង ០០១

កាំងហ្កេកអ៊ាវហៅឌុចត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង ០០១ នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ ។ ការជំនុំជំរះបានធ្វើឡើងរវាងថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា និង ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩ ។ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថាឌុចមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ និងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ គាត់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសអោយជាប់គុក ៣៥ ឆ្នាំ។ នៅលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានលុបចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាត់ទោសហើយបានកាត់ទោសឌុចឱ្យជាប់គុកមួយជីវិត។ អានបន្ដ...

សំណុំរឿង ០០២

ចុងចោទ ៤ រូប​ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ គឺ នួន ជា ខៀវ សំផន អៀង សារីនិង អៀង ធីរិទ្ធ។ នីតិវិធីប្រឆាំងនឹង អៀង សារី និង អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់ហើយ អៀង សារី មិនមាន​កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការ។ សំណុំរឿង ០០២ ត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល។ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ត្រូវបានរកឃើញថា មាន​ទោស ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ​អស់មួយជីវិត។ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបំបែកផ្នែកខ្លះនៃការវិនិច្ឆ័យការជំនុំជម្រះក្តីប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ពីការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសម្រាប់ នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ សវនាការលើភ័ស្តុតាងនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៣-២៣ ខែ មិថុនាឆ្នាំ ២០១៧ ។ អានបន្ដ...

សំណុំរឿង ០០៣

ការស៊ើបអង្កេតលើជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺលោក ស៊ូ ម៉េត ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ បន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់លោក មាស មុត ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ។ នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ។ អានបន្ដ...

សំណុំរឿង ០០៤

ជនជាប់ចោទបីរូបត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ គឺលោកស្រី អ៊ឹម ចែម លោក អោ អាន និងលោក យឹម ទិត្យ។ សំណុំរឿង ០០៤ ត្រូវបានបំបែកជាបីសំណុំរឿង។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានទម្លាក់បទ​ចោទ​សំណុំរឿង ០០៤/០១ ប្រឆាំងនឹង អឹុម ចែម នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ ។ ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការប្រឆាំង អោ អាន នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់​នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។ ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការប្រឆាំងនឹងលោក យឹម ទិត្យ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ នៅបន្ដនៅឡើយ។ អានបន្ដ....