អត្ថបទព័ត៌មាន

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០ នាក់ មកពីស្រុកគងពិសី ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ នៃវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ជ្រៃអូព្នៅ ស្រុកគងពិសី ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានមកចូលរ

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០ នាក់ មកពីស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០នាក់ មកពីស្រុកស៊ីធរ​កណ្ដាល​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រៃវែង បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្

និស្សិត៥៥នាកមកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យ អ.វ.ត.ក.

និស្សិតចំនួន ៥៥ នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យា បានអញ្ជើញ

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ.វ.ត.ក. ពិភាក្សាអំពីការផលិតភាពយន្ដទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្ដី

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី និង

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០ នាក់ មកពីស្រុកកញ្ជ្រៀច ចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០នាក់ មកពីស្រុកកញ្ជ្រៀច ក្នុងខេត្តព្រៃវែង ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាក

និស្សិតចំនួន ៣០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក.

និស្សិតចំនួន ៣០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច (

អ.វ.ត.ក. រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុកកោះធំ ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារៈមន្ទីរទួលស្លែង និងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បាន

អ.វ.ត.ក. រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សចំនួន ២០០នាក់ មកពីស្រុកពាមរកិ៍ ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារៈមន្ទីរទួលស្លែង វាលពិឃាតជើងឯក និងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្ស

សិស្សានុសិស្សចំនួន ២៧០នាក់ មកពីស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.

សិស្សានុសិស្សចំនួន ២៧០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យទ័ពមានជ័យ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយអង្គជំនុំជម្រះវិស

អ.វ.ត.ក. រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុកព្រៃកប្បាស ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារៈមន្ទីរទួលស្លែង និងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្ស

អ.វ.ត.ក. រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុកទឹកឈូ ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារៈមន្ទីរទួលស្លែង និងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្ស

អ.វ.ត.ក. រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សចំនួន១៥០នាក់ មកពីស្រុកគងពិសី ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារៈមន្ទីរទួលស្លែង និងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្ស

យុវជនប្រមាណ ២០០ នាក់ មកពីស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

យុវជនប្រមាណ ២០០ នាក់មកពីស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

ក្រុមការងារផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គកំពុងថតភាពយន្ដខ្លីនៅក្នុងបណ្ណាល័យអង្គជំនុំជម្រះ

សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ កំពុងថតភាពយន្ដអប់រំខ្លី នៅថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់អង្គជំ

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយជនបង្គោលតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នងុសំណុំរឿង ០០២

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុាលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានជួបប្រជុំជាមួយជាមួយជនបង្គោលតំណាងដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្ប​វេណី​ចំនួន​៤៤​រូប​មកពី ខេត្តកណ្តាល ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងតាកែវ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់​ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី រដ្ឋលេខាទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី និងជាប្រធាន​រដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក.។

Pagination