អត្ថបទព័ត៌មាន

អ.វ.ត.ក. រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័តនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអាមេរិកកាំង

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័

អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់

ក្រុម VSR ពិភាក្សាលើសកម្មភាពនិងគម្រោង ដែលគាំពារជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហម

ក្រុមការងារលើគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើការងារជួយជនរងគ្រោះក្នុងកំឡុងដំណាក់កាលសេសសល់ (VSR) បានជួបគ្នានៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ

គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក

គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចររបស់គណៈប្រតិភូនេប៉ាល់

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួន៩០រូបមកពីវិទ្យាល័យចម្រើនផលអញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩០រូប មកពីវិទ្យាល័យចម្រើនផល ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់របស់អង្គជ

និសិ្សតសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

ក្រុមនិស្សិតច្បាប់ចំនួន២២នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (

អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សសាលា Lycée Français René Descartes

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រ

អ.វ.ត.ក. ផលិតមាតិកាអប់រំស្តីអំពី «សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី»

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក

គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចររបស់គណៈប្រតិភូអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល g7+ នៃប្រទេសទីម័រខាងកើត

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្

សិស្សានុសិស្សចំនួន៩០រូបមកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាក់អង្រែ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩០រូប មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ចាក់អង្រែ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរប

Pagination