សំណុំរឿង​ ០០៤

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០០៩ សហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​បាន​ដាក់​ដីកាសន្និដ្ឋាន​បញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ​ចំនួនពីរ ដោយស្នើឲ្យ​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតផ្តួចផ្តើម​បើកកិច្ច​ស៊ើបសួរ​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជនសង្ស័យប្រាំនាក់។ ដីកាសន្និដ្ឋាន​បញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ​​ទាំងពីរនេះ ត្រូវបានបំបែក​ទៅជា​​​​សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤។

សំណុំរឿង ០០៤ នៅតែជា​សំណុំរឿង​ប្រឆាំងនឹង យឹម ទិត្យ ក្រោយពី​ការ​បំបែក​សំណុំរឿង​នេះ​រួចមក និង​​ការ​​បង្កើត​​បានជា​សំណុំរឿង ០០៤/០១ (អ៊ឹម ចែម) និង​សំណុំរឿង ០០៤/០២ (អោ អាន)។ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់​ យឹម ទិត្យ ​នៅក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤។ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧ កិច្ច​ស៊ើបសួរ​តាមផ្លូវតុលាការ​ទៅ​​លើ​សំណុំរឿង ០០៤ ត្រូវបាន​បិទ​ជាលើកទីពីរ ក្រោយពី​​ការ​ដោះស្រាយ​លើសំណើសុំបន្ថែមមួយចំនួនពីសំណាក់ភាគី​នានា​រួច​មក។

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​ទាំងពីរ ​​បានចេញ​ដីកា​​ដំណោះស្រាយ​ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា នៅក្នុង​សំណុំរឿង​​ប្រឆាំងនឹង​ យឹម ទិត្យ ដោយសារតែ​​ការ​មិនចុះសម្រុងគ្នា​ថាតើ​ យឹម ទិត្យ ស្ថិតនៅក្រោម
យុត្តាធិការ​បុគ្គល​របស់ អ.វ.ត.ក ​ក្នុងឋានៈជា​មេដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​ ឬជា​បុគ្គលម្នាក់​​ក្នុង​ចំណោម​​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់​បំផុត​​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​​បានប្រព្រឹត្ត​ឡើង​ ​នៅក្នុង​រយៈកាល​នៃ​​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យដែរឬយ៉ាងណា​នោះ។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ​​យល់​ឃើញថា យឹម ទិត្យ មិនស្ថិតក្រោម​​យុត្តាធិការ​បុគ្គល​​របស់ អ.វ.ត.ក ទេ ទោះបីជា​ក្នុង​ប្រភេទ​​បុគ្គលមួយណាក៏ដោយ និង​បាន​ច្រានចោល​សំណុំរឿង​ប្រឆាំងនឹង យឹម ទិត្យ ដោយសារតែមូល​ហេតុ​នេះឯង។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ​យល់ឃើញថា យឹម ទិត្យ ស្ថិត​នៅក្រោម​យុត្តាធិការ​បុគ្គល​​របស់ អ.វ.ត.ក ក្នុង​ឋានៈជា​​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ជាន់ខ្ពស់​ម្នាក់ និងថា មានភ័ស្តុតាង​គ្រប់គ្រាន់​​​​ដើម្បីចោទ​ប្រកាន់​គាត់​ពីបទ​ប្រល័យពូជសាសន៍​ ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងមនុស្ស​ជាតិ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្រ្គាម និង​បទល្មើស​ជាតិ​ដែល​ស្ថិត​នៅក្រោម​ច្បាប់​កម្ពុជា។

សហមេធាវី​​របស់ យឹម ទិត្យ និង​សហព្រះរាជ​អាជ្ញា​ជាតិ​ បានដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំងនឹង​​ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ (ដីកា​បញ្ជូនរឿង​ទៅជំនុំជម្រះ) របស់​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ ចំណែក​ឯសហព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិបានដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំងនឹង​​ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ (ដីកាសម្រេច​លើកលែង​ការ​ចោទប្រកាន់​) របស់​សហចៅ​ក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ជាតិ​។ សហមេធាវី​បាន​ប្តឹងឧទ្ធរណ៍​បន្ថែមទៀត​​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចេញ​​ដីកា​ដំណោះស្រាយពីរដាច់​ដោយឡែកពីគ្នានេះ។

ជនជាប់ចោទ