បណ្ដុំឯកសាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

I. ឯកសារសំណុំរឿង

 1. សាលក្រមសំណុំរឿង ០០១ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 2. សាលដីកាសំណុំរឿង ០០១ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 3. សាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០១ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 4. សាលដីកាសំណុំរឿង ០០២/០១ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 5. សាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 6. សាលដីកាសំណុំរឿង ០០២/០២ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 7. សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើសំណុំរឿង ០០៣ (ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)
 8. សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើសំណុំរឿង ០០៤ (ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)
 9. សេចក្តីពិចារណារបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿង ០០៤/១ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 10. សេចក្តីពិចារណារបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿង ០០៤/២ (ខ្មែរ, អង់គ្លេស និង បារាំង)
 11. សៀវភៅកម្រង​ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​នៃនីតិវិធី និង​សាលក្រម/សាលដីកា​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ នៃអង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការកម្ពុជា (ខ្មែរ)
 12. របាយការណ៍ប្រឹក្សាស្ដីអំពីសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះរបស់ អ.វ.ត.ក. នៅអំឡុងដំណាក់កាលដែលនៅសេសសល់ (ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)

II. វីដេអូអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីដំណើរការកាត់សេចក្តីរបស់ អ.វ.ត.ក.

III. សកម្មភាពអនុវត្តមុខងារសេសសល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ អ.វ.ត.ក. 

 1. និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ សម្រាប់ការប្រកួតសវនាការប្រឌិតថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០២៣ រៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.
 2. គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសមិទ្ធផលការងារ និងកេរដំណែលរបស់អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងពិធីខួបលើកទី៧៥ នៃអនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍
 3. អ.វ.ត.ក. ICRC និង AUPP បើកកិច្ចប្រជុំ សម្រាប់ការរៀបចំការប្រកួតសវនាការប្រឌិតថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០២៣
 4. អ.វ.ត.ក. និង GIZ-CPS ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់ការបញ្ជូនទីប្រឹក្សាផ្នែកកសាងសន្តិភាពដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពបង្កើនការយល់ដឹងដល់ជនរងគ្រោះ
 5. អ.វ.ត.ក. និង ICRC ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា សម្រាប់ការរៀបចំ ការប្រកួតប្រជែងតុលាការនិម្មិតផ្នែកច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ
 6. អ.វ.ត.ក. (ECCC) និង ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា (EBC) ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីផលិតមាតិកាអប់រំឌីជីថល
 7. អ. វ.ត.ក. សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយវីដេអូខ្លីអប់រំជាស៊េរី
 8. អ.វ.ត.ក.​ ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (គ.ម.ក) លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្តុះបណ្តាល និងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់
 9. អ.វ.ត.ក. ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយ សមាគមសាលាត្រាជូ លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ជូនសមាជិក-សមាជិកានៃសមាគមសាលាត្រាជូ
 10. អ.វ.ត.ក. សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង និងភាពជាដៃគូសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ របស់អង្គការ GIZ/CPS បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ និងការអប់រំសិមិទ្ធផលនិងកេរដំណែលរបស់អ.វ.ត.ក. ដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលជាង១៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្នុងវិស័យឧត្តមសិក្សា
 11. អ.វ.ត.ក. ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយ GIZ លើការស្រាវជ្រាវ និងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយេ្យ និងការផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់ អ.វ.ត.ក.
 12. គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេស មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.
 13. គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ជួបជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក
 14. គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យ Durham នៃចក្រភពអង់គ្លេស
 15. ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី និងមន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់នៃ អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូតំណាងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា (EBC)
 16. អ.វ.ត.ក. ស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតន័រវេសមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន
 17. ថ្នាក់ដឹកនាំ អ.វ.ត.ក. ពិភាក្សាអំពីការផលិតភាពយន្ដទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្ដី
 18. និស្សិតបរទេសចំនួនពីររូបមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់អ.វ.ត.ក.
 19. កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ ជាមួយជនបង្គោល «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» រៀបចំឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបង
 20. កិច្ចប្រជុំលើកទី៣ ជាមួយជនបង្គោល «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» រៀបចំឡើងនៅខេត្តកំពង់ចាម
 21. កិច្ចប្រជុំលើកទី២ ជាមួយជនបង្គោល «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» រៀបចំឡើងនៅខេត្តកំពត
 22. កិច្ចប្រជុំលើកទី១ ជាមួយជនបង្គោល «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» រៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ

IV. កម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

 1. ចំនួនអ្នកចូលរួមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.
 2. សិស្សានុសិស្សប្រមាណ១៥០នាក់ មកពីស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក
 3. សិស្សានុសិស្សប្រមាណ១៥០នាក់ មកពីស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 4. សិស្សានុសិស្សប្រមាណ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 5. និស្សិតជិត១៥០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងបច្ចេកវិទ្យា ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 6. និស្សិតប្រមាណ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 7. និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា សាខាខេត្តកំពត រៀងចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 8. សិស្សានុសិស្សប្រមាណ២០០នាក់ មកពីស្រុកពាមរកិ៍ ខេត្តព្រៃវែង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 9. គរុនិស្សិតប្រមាណ៤០រូប មកពីរាជធានីភ្នំពេញ បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអ.វ.ត.ក.
 10. សិស្សប្រមាណ២២៥នាក់ មកពីស្រុកព្រះស្ដេច ខេត្តព្រៃវែង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 11. សិស្សចំនួន១៥៥នាក់ មកពីស្រុកបរសេដ្ឋ​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 12. សិស្សប្រមាណ២០០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 13. គរុសិស្សប្រមាណ៨០នាក់ មកពីខេត្តស្វាយរៀង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 14. សិស្សានុសិស្សប្រមាណ២០០នាក់ មកពីស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 15. សិស្សានុសិស្សចំនួន៣២០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 16. លោកគ្រូ សឿង សុភ័ណ្ឌ៖ សិស្សទទួលបានចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ដ្រច្រើនពីការចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់អ.វ.ត.ក.
 17. អ.វ.ត.ក. បានដឹកនាំសិស្ស និស្សិត ចំនួន២០០នាក់ មកពីក្រុងព្រៃវែង ទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិមាន ឈ្ន-ឈ្នះ
 18. សិស្សានុសិស្សចំនួន២៤៥នាក់ មកពីស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក.
 19. ការរីកចម្រើនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រ ឈ្នះ-ឈ្នះ ដែលសម្រេចបានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌
 20. អ.វ.ត.ក. រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាជូនសិស្ស១៥០នាក់មកពីខេត្តកណ្តាល ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសារៈមន្ទីរទួលស្លែង និងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ
 21. លោក ញឹម ម៉េង “ការទស្សនាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ដ្រ និងស្ដាប់បទបង្ហាញពីមន្ដ្រីពាក់ព័ន្ធរបស់អ.វ.ត.ក. ធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាច្បាស់ជាងមុន"
 22. យុវតី ហាន សុខរាសី៖ យាយគាត់ប្រាប់ថា កាលហ្នឹងខ្មែររស់នៅវេទនា អត់ឃ្លាន គេធ្វើបាបរហូត