ឯកសារ​តុលាការ

ពាក្យសុំចូលពិនិត្យមើលឯកសារ/មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ពាក្យសុំចូលពិនិត្យមើលឯកសារ/មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ប្រសិនបើលោក/លោកស្រីមិនអាចស្វែងរកឯកសារនៅលើគេហទំព័រ ... បានទេនោះ លោក/លោកស្រីអាចដាក់ពាក្យសុំចូលមើលឯកសារ (Document Request Form.) បុគ្គលិកផ្នែកបណ្ណសារ និងជួយលោក/លោកស្រីទៅតាមសំណើរបស់លោក/លោកស្រី

 

សាធារណជនដែលមានបំណងចង់ចូលពិនិត្យមើលក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកំណត់ហេតុតុលាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ អាចដាក់ពាក្យសុំចូលពិនិត្យមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Access Request Form)

 

* សេវាទាំងនេះមានបម្រើជូន សម្រាប់ឯកសារក្នុងសំណុំរឿង ដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ប្រភេទជាឯកសារសាធារណៈ ដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ។

 

ស្ទ្រីមវីដេអូបន្តផ្ទាល់សវនាការ:

អង់គ្លេសភាសាខ្មែរបារាំង

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបង្កើតឡើងក្នុងបំណងវិនិច្ឆ័យទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ អ.វ.ត.ក បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅទូទាំំងប្រទេសកម្ពុជា និងបានធ្វើកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល។ នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គជំនុំជម្រះ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តមុខងារសេសសល់សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង។ ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះ អង្គជំនុំជម្រះនឹងអនុវត្តកិច្ចការមួយចំនួនរួមមាន ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តទោស ការផ្តល់ការការពារដល់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សី ការរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងបណ្ណសាររបស់ខ្លួន និងការ​ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ​អង្គជំនុំជម្រះដល់សាធារណជន និងកិច្ចការផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត។

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ៨០រូប មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ផ្សារដើមថ្កូវ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

2024-05-16
សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៨០រូប មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ផ្សារដើមថ្កូវ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រីរបស់ អ.វ.ត.

អ.វ.ត.ក. បន្ដផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផល និងកេរដំណែលតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត នៅក្នុងបរិវេណសាលមហោស្របចតុមុខ រាជធានីភ្នំពេញ

2024-05-15
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ បានបន្ដរៀបចំកម្មវិធីដាក់តាំងបង្ហាញមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

អ.វ.ត.ក. ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផល និងកេរដំណែល តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត លើកទី១ នៅក្នុងសួនច្បារខាងមុខវត្តបទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ

2024-05-13
នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការដាក់តាំងបង្ហាញមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

ប្រតិភូចំនួន ៣១រូប មកពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

2024-05-09
នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៤ ប្រតិភូចំនួន ៣១រូប មកពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី បានអ

អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

2024-05-02
នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក និងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌

អ.វ.ត.ក. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងតុលាការប្រឌិតថ្មី

2024-04-29
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរួមគ្នា នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងតុលាការប្រឌិតថ្មីជាភាសាខ្មែរ ន

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិកស៊ីកូដែលមាននិវេសដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

2024-04-26
នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិកសិកកូដែលមាននិវេសដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ លោកជំទាវ
Loading content ...