ដីកាបង្គាប់លើកទីពីរឱ្យផ្សព្វផ្សាយ និងជូនដំណឹងឯកសារដែលត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទៅជា”សាធារណៈ”ដែលមានការកោសលុបក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Posted 14 មិថុនា 2024 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 14 មិថុនា 2024
Download file
Text DocumentF90_KH.PDF
2.2 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F90
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល