សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅលើអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា«ការពិចារណាផ្អាកសំណុំរឿងនានានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម» ដែលចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបាន​កត់សម្គាល់ចំពោះការលើកឡើង​ក្នុងអត្ថបទខាងលើ ហើយបានសម្រេចចិត្តជម្រាបទៅកាន់សាធារណជនដោយផ្ទាល់ដើម្បីចៀសវាងការប៉ាន់ប្រមាណខុសពីការពិត។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម