អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយគម្រោងអង្គការ GIZ លើការស្រាវជ្រាវ និងការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយេ្យ និងការផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់ អ.វ.ត.ក

ECCC

អនុស្សរណៈទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការស្រាវជ្រាវ​និងអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជា​ប្រជា​​ធិបតេយ្យ​ និងការផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលរបស់អង្កជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការកម្ពុជាលើការ ជំនុំ​ជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៃរបបខ្មែរក្រហម ត្រូវបានចុះហត្ថ​លេខានៅថ្ងៃទី២៨​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣​ ​នេះរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​ (.វ.ត.ក) តំណាងដោយឯកឧត្តម ក្រាញ់​ តូនី រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោកស្រី Sadie O’Mahoney តំណាងគម្រោងភាពជាដៃគូសាកលវិទ្យា​ល័យ​​​​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ សេវាសន្តិភាពស៊ីវិលសម្រាប់ការ​កសាង​សន្តិភាព និងដំណោះស្រាយជម្លោះ (Civil Peace Service Southeast Asian University Partnership for Peacebuilding and Conflict Transformation (SAUP) GIZ

អនុស្សរណៈនេះត្រូវបានកំណត់ និងដាក់ចេញ​ក្នុងគម្រោងមួយចំនួនរួមមាន៖ ១) មេរៀន​ស្តី​ពី អ.វ.ត.ក ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងមុខវិជ្ជា​សិក្សាស្ដីអំពីការ​​សិក្សា​សន្តិភាព​និង​ជម្លោះ​។ ២) វិធីសាស្រ្ត​សិក្សាតាមបែបការ​ចូលរួមនិងមធ្យោបាយលើផ្នែក​យុត្តិ​ធម៌​​អន្តរ​កាល​នឹងត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ ៣)សមត្ថភាពសម្រាប់ប្រភពចម្បង និងការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​ផ្នែក​បណ្ណសារពីប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ​​ក្រហមនឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើតឡើង។ ៤) បទពិសោធសិក្សាក្រៅ​ថ្នាក់រៀន​ស្ដីពីយុត្តិ​ធម៌អន្តរ​កាល​ត្រូវ​បាន​​សម្របសម្រួល។

ឯកឧត្តម​ ក្រាញ់​ តូនី រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖« អនុស្ស​រណៈ​នៃការយោគយល់នេះ គឺជាការចូលរួមអនុវត្ត កិច្ចការ ដែលនៅសល់របស់អ.វ.ត.ក​ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិ បានយល់ ព្រមលើ «កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមស្តីពី ការរៀបចំក្នុងពេលអន្តរកាលនិងការបញ្ចប់ការងាររបស់អង្គជំនុំ ជម្រះ​វិសា​មញ្ញ​»សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំបន្ថែមគឺពីឆ្នាំ២០២៣ដល់២០២៥ ដែលរួមមាន៖ (ក) ការងារគតិ​យុត្ត​មួយ​​ចំនួនរួមទាំងការគ្រប់គ្រង និងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ណសារស្តីពីសំណុំរឿងរបស់អ.វ.ត.ក. ឱ្យបាន​ទូលំ​ទូលាយ (ខ) ការអប់រំ និងការ ផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសមិទ្ធផលនិងកេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក. និងការ​ពិនិត្យ​តាម ដានការអនុវត្តសំណង ដែលមានលក្ខណះផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាពដល់ ដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណី»៕