អាល្លឺម៉ង់​ផ្តល់ជំនួយ ​១,២ ​លានអឺរ៉ូ​ដល់អង្គភាព​​គាំពារជនរងគ្រោះ​នៃអង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការ​កម្ពុជា ​(អ.វ.ត.ក)​

សាធារណរដ្ឋ​​សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ​តាមរយៈក្រសួង​ការបរទេស​បានចុះហត្ថលេខា​នៅ​ថ្ងៃនេះ ​លើលិខិតយល់ព្រម​ផ្តល់ជំនួយ​នូវថវិកា​ចំនួន ​១,២ ​លានអឺរ៉ូ ​ដល់អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នៃអង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការកម្ពុជា ​(អ.វ.ត.ក)។​ នេះគឺជា​ជំនួយលើក​ទីបួនហើយ ​ចាប់តាំងការ​បដិសន្ធិនៃ​ អង្គភាព​គាំពារជន​រងគ្រោះ​នៅឆ្នាំ២០០៨​។

នៅក្នុងពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើលិខិត​យល់ព្រមនៅព្រឹកនេះ​នៅ ​អ.វ.ត.ក​ ឯកឧត្តម​ ហូស ​ទ្រីល័រ​ ភារធារី​ នៃស្ថានទូត​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់​ប្រចាំ​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា​សម្តែងការ​គាំទ្រយ៉ាងពេញ​ទំហឹង​ចំពោះ​ការងារ​របស់អ.វ.ត.ក​ និងប្រកាស​ផ្តល់ជំនួយ​អាល្លឺម៉ង់​ដល់អង្គភាព​គាំពារជន​រងគ្រោះ។

ប្រធានរដ្ឋ​បាលស្តីទីនៃ ​អ.វ.ត.ក ​ឯកឧត្តម ​ក្រាញ់ ​តូនី ​សម្តែង​សេចក្តី​អំណរគុណនិ​ងក្តីសោមនស្ស​រីករាយ​យ៉ាងក្រៃលែង​ ចំពោះទំនាក់ទំនង​ក៏កក់ក្តៅ​និង​ការឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ​ដែលប្រជាជន​និងរដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់​បា​នផ្តល់​ដល់ជនរងគ្រោះ​កម្ពុជា​នៃរបបខ្មែរ​ក្រហម ​ដែលកំពុង​តែខំប្រឹងប្រែង​ស្វែងរកយុត្តិធម៌​ ព្យាបាល​ការឈឺចាប់​ពីអតីតកាល ​និងស្តារឡើងវិញ​តម្លៃរបស់ខ្លួន​ តាមរយៈការចូលរួម​ក្នុងដំណើរការ​នីតិវិធីនៃ ​អ.វ.ត.ក។

ថវិកា​ដែលទទួល​បានមកនេះ​នឹងត្រូវប្រើប្រាស់​សម្រាប់ដំណើរការ​គម្រោង​សម្រាប់​រយៈពេលចន្លោះ​ឆ្នាំ ២​០១២-២០១៣ ​និងផ្តោត​ទៅលើ៖​ (១) ​ការធ្វើជា​តំណាង​ផ្លូវច្បាប់ ​(២) ​ការលើកកម្ពស់​ការចូលរួម​របស់ជនរងគ្រោះ ​និង ​(៣) ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​។

ចាប់តាំងពី​ អ.វ.ត.ក​ ត្រូវបាន​បង្កើតនា​ឆ្នាំ២០០៦ ​រហូតដល់ឆ្នាំ​២០១១ ​អាល្លឺម៉ង់បាន​ផ្តល់ជំនួយ​ថវិកា​ប្រមាណ​១,៩ ​លានអឺរ៉ូ​ ដល់អង្គភាព​គាំពារ​ជនរង​គ្រោះ​ក្នុងគោល​បំណងលើក​កម្ពស់ការ​ចូលរួមរបស់​ជនរងគ្រោះ​នៅក្នុងដំណើរការ​នីតិវិធីរបស់ ​អ.វ.ត.ក។​ ជារួម ​អាល្លឺម៉ង់​បានផ្តល់ជំនួយ​សរុបជិត ​១០ ​លានអឺរ៉ូ ​ដល់ភាគីទាំង​ពីរនៃ ​អ.វ.ត.ក​៕

Most read