ប្រទេស​អូ​ស្ត្រា​លី​ប្រ​កាស​ផ្តល់​ជំ​នួយ​ថ​វិកា​​ចំ​នួន​ ៣,​២៥ ​លាន​ដុល្លារ​អូ​ស្ត្រា​លី​ដល់​អ.​វ.​ត.​ក​

រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បានប្រកាសសន្យាផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន ៣,២៥ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី (ប្រមាណ ៣ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិក) ជូនដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ជាមួយការសន្យាថ្មីនេះ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុសរុបចំនួន ជាង ២៦លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដល់ អ.វ.ត.ក ។ អូស្ត្រាលីគឺជាម្ចាស់ជំនួយធំទី២ របស់ អ.វ.ត.ក និងបានគាំទ្រតុលាការនេះចាប់តាំងពីការបង្កើតមកម៉្លេះ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យ រដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖“ខណៈដែលយើងកំពុងរង់ចាំការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង០០២/០១ និងការបន្តកិច្ចការលើសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ វិភាគទាននេះនឹងជួយធានាថាយុត្តិធម៌នឹងអាច ផ្តល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់។ ប្រទេសអូស្ត្រាលី គឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ចាប់តាំងពីការបង្កើតតុលាការ ហេតុដូច្នេះ អ.វ.ត.ក សូមសម្តែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅជាទីបំផុត”។     

Most read