សិក្ខា​សា​លា​ស្តី​ពី​ច្បាប់​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​អន្តរ​ជាតិ ​និង​សិ​ទិ្ធ​ម​នុស្ស​សម្រាប់​និស្សិត​ច្បាប់​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់ ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ Raoul Wallenberg (RWI) ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ
សិក្ខាសាលាជាច្រើនស្តីពីប្រធានបទផ្សេងៗជុំវិញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស។ សិក្ខាសាលាទាំងនេះមានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹង និងចំណេះដឹង
អំពីប្រធានបទទាំងនេះដល់និស្សិតច្បាប់និងសាស្រ្តាចារ្យ/អ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងជាវេទិកាជជែកពិភាក្សារវាងអ្នកច្បាប់នៅ អ.វ.ត.ក និងអ្នកសិក្សា
ស្រាវជ្រាវ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ សិក្ខាសាលាទី១ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅ អ.វ.ត.ក ដោយវគ្គនេះនឹងពិភាក្សាអំពីកេរ
ដំណែលនៃតុលាការអន្តរជាតិដំបូងក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺ“តុលាការយោធាអន្តរជាតិសម្រាប់អាស៊ីចុងបូព៌ា”។

សិក្ខាសាលានេះនឹងត្រូវរៀបចំជា ១០ វគ្គ គ្របដណ្តប់ទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗចាប់ពី “ប្រវត្តិ និងវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើតច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ” រហូតដល់“សារធាតុនៃឧក្រិដ្ឋ
កម្មប្រល័យពូជសាសន៍” និង “ឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រិតភាពនៃតុលាការ”។ សិក្ខាសាលានីមួយៗនឹងមានរយៈពេលប្រមាណពីរម៉ោង ដោយមានការធ្វើបទបង្ហាញនិងបន្ទាប់ការ
ពិភាក្សា។ វាគ្មិនក្នុងសិក្ខាសាលានេះរួមមានអ្នកជំនាញនៅ អ.វ.ត.ក និងអ្នកសិក្សា ស្រាវជ្រាវមកពីខាងក្រៅដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក។

ផ្អែកលើគោលការណ៍ “អ្នកមកមុន បានទទួលសេវាមុន” យើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសនិស្សិតច្បាប់សរុបជាង ៨០ រូប ដែលកំពុងបន្ត ឬទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ (ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំកន្លងទៅ) នៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឲ្យចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។ និស្សិតដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាប្រាំបីវគ្គ ឬលើសពីនេះ នឹងទទួលបាន “វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចូលរួម” ដែលចេញរួមគ្នាដោយ អ.វ.ត.ក និងវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ Raoul Wallenberg (RWI)។
   

Most read