សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​សា​ជា​ថ្មី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ ​២០១​៥​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានដោយមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតថា ខៀវ សំផន នឹងមិនអាចចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ នៅមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ បានទេ។ ហេតុដូច្នេះ សវនាការដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃនោះត្រូវបានលុបចោល។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានបង្គាប់ឱ្យមានការវាយតម្លៃផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយតុលាការរួចហើយ ដើម្បីវាយតម្លៃលើសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការរបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរ នៅថ្ងៃទី ១៩ និង ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ។ សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងចាប់ផ្តើមសាជាថ្មី នៅវេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

Most read