ពិធីចែកសៀវភៅសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០១ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងចែកសៀវភៅសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០១ របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដល់និស្សិតប្រមាណ ៣០០ នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលសវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក។

ពិធីចែកសៀវភៅនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី  នៃ អ.វ.ត.ក។ ក្នុងឱកាសនោះ ក៏មានកម្មវិធី សំណួរ-ចម្លើយ រវាងវាគ្មិន និងអ្នកចូលរួមទាក់ទងនឹងដំណើរវិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយរបស់ អ.វ.ត.ក ផងដែរ។

ពិធីនេះគឺជាការចាប់ផ្តើមចែកសៀវភៅសាលក្រមនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ ទៅកាន់រាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥  ក្រសួង ស្ថាប័ន សាកលវិទ្យាល័យ សង្គមស៊ីវិល និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសិក្សាបន្ថែម និងស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ពីសំណុំរឿង ០០២/០១។

សៀវភៅសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០១ កម្រាស់ ៩៨១ ទំព័រចំនួន ៤៥០០ ក្បាលត្រូវបានបោះពុម្ពជា ភាសាខ្មែរ។ សាលក្រមទាំងបីភាសា (ខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង) អាចទាញចេញពីគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក    http://www.eccc.gov.kh/document/court/30547

តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ សូមអញ្ជើញមកអ.វ.ត.ក ឱ្យបានមុន ម៉ោង ៨:៤៥ នាទីព្រឹក។

Most read