សន្និ​សីទ​សារ​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​ការ​បន្ត​សវ​នា​ការ​ដេញ​ដោល​ភស្តុ​តាង​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២​

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលរៀបចំឡើងនៅមុនពេលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បន្តសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបន្តសវនាការផ្តោតលើអង្គហេតុការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្ម ស្ថិតនៅភូមិភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា ជាការដ្ឋានការងារទី៣ និង ចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវលើកមកជំនុំជម្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។   សន្និសីទកាសែតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ពីម៉ោង ១០ ដល់ម៉ោង ១១ ព្រឹក នៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ជាណា ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ៦៤ ផ្លូវលេខ ២០០ ឧកញ៉ា ម៉ែន រាជធានីភ្នំពេញ។ សន្និសីទសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ។

Most read