កម្ម​វិធី​វិទ្យុ​ប្រចាំ​សបា្តហ៍​របស់ ​អ.​វ​.​ត.​​ក​ ចាប់​ផ្តើម​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ ​២០១៥​ នៅ​លើ​រលក​ធាតុ​អាកាស​វិទ្យុ ​FM ​102​ របស់​មណ្ឌល​ព័ត៌​មាន​ស្ត្រី​កម្ពុជា​

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសបា្តហ៍ “ការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម” នឹងត្រូវដំណើរការផ្សាយផ្ទាល់ឡើងវិញ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពីម៉ោង ៦ ដល់ម៉ោង ៧ ល្ងាច ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ តទៅ នៅលើរលកធាតុអាកាសស្ថានីយវិទ្យុ FM102 របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា និងស្ថានីយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនជាច្រើនទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កម្មវិធីនីមួយៗ នឹងបង្ហាញពីការវិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗជុំវិញដំណើរការជំនុំជម្រះក្តី និងមានការចូលរួមពីវាគ្មិនមកពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ
ក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសបា្តហ៍នេះ ជាកិច្ចសហការផលិតរួមគ្នារវាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ អ.វ.ត.ក និងមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា(WMC)។ កម្មវិធី “ការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម” បានចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្សាយជាលើកដំបូងនៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ហើយនាពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធីនេះ ត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុបាយ័ន។ កម្មវិធីវិទ្យុថ្មីនៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យុ FM102 របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានទម្រង់ដូចគ្នាហើយវាគ្មិនរបស់តុលាការនឹងពន្យល់លម្អិត អំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍នៃសំណុំរឿងព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសដល់សាធារណជនទូរស័ព្ទចូល ដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិន ឬបញ្ចេញទស្សន:របស់ខ្លួនជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម។ 

ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមទូរស័ព្ទមកកាន់ស្ថានីយវិទ្យុដើម្បីសាកសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់តំណាង មកពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ ហើយក៏អាចផ្ញើសំណួរតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា (https://www.facebook.com/radiofm102)។ សាធារណជនក៏អាចស្តាប់កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសបា្តហ័នេះតាមរយៈ
គេហទំព័រ http://wmc.org.kh/listen-live ផងដែរ។  
លោកអ្នកអាចស្វែងរកបាននូវកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសបា្តហ៍របស់យើងដែលបានផ្សាយពីមុនមកនៅលើគេហទំព័រ http://www.eccc.gov.kh/en/media-center/weekly-radio

 

Most read