សវ​នា​ការ​សួរ​ដេញ​ដោល​លើ​ភស្តុ​តាង​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​ឈាន​ដល់​អង្គ​ហេតុ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​

សវនាការសួរដេញដោលលើភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងចាប់ផ្តើមបន្តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹងការផ្តល់សក្តីកម្មរបស់សាក្សីមួយរូបទាក់ទងនឹងអង្គហេតុ ការដ្ឋានការងារទំនប់ត្រពាំងថ្ម។ បន្ទាប់មក អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងស្តាប់ភស្តុតាងទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ និង ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានអនុវត្តប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចវៀតណាមនៅកម្ពុជា ក្នុងរយៈ
កាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ សាក្សី និង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១០ រូប ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការផ្តល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើផ្នែកនេះក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។

អង្គជំនុំជម្រះក៏កំពុងពិចារណាផងដែរថា តើត្រូវស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញលើអង្គហេតុនេះដែរឬយ៉ាងណា។ យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយ គោលនយោបាយមួយក្នុងចំណោមគោលនយោបាយចំនួន ៥ ដែលអនុវត្តដោយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា (ប.ក.ក) ដើម្បីការពារបដិវត្តន៍សង្គមនិយម គឺការដាក់ក្រុមជាក់លាក់ ជាគោលដៅតាមរយៈ
ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចាំបាច់នានា។ ទាក់ទងនឹងផ្នែកស្តីពីជនជាតិវៀតណាម ដីកាដំណោះស្រាយគូសបញ្ជាក់ថា គោលនយោបាយនេះមានអត្ថិភាពនៅមុនឆ្នាំ ១៩៧៥ និងរីករាលដាលពេញមួយរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ យ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩។ កាលពីដំបូង ប.ក.ក ត្រូវបានចោទប្រកាន់
ថាបានផ្តោតទៅលើការបណ្តេញជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ពីទឹកដីកម្ពុជា និង បញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសវៀតណាមវិញ។ យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយ គោលនយោបាយនេះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៣ និងត្រូវបានអនុវត្តបន្តក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦។ ចាប់ពីខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៧ ប.ក.ក ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានមានចេតនាជំរុញគោលនយោបាយនេះតាមរយៈការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុង ឬ មួយផ្នែកនូវក្រុមជនជាតិវៀតណាម។ នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និង     ព្រៃវែង កម្មាភិបាល ប.ក.ក ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានធ្វើការចាប់ខ្លួន និងសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមជាប្រព័ន្ធតាមរយៈការធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ ឬ ហៅទៅប្រជុំដើម្បីចុះឈ្មោះជាតិពន្ធុវៀតណាម និងការប្រើប្រាស់បញ្ជីឈ្មោះប្រជាជនវៀតណាម ដែលបានរៀបចំទុកជាមុននៅពេលធ្វើការចាប់ខ្លួន។ ដីកា
ដំណោះស្រាយបានចោទប្រកាន់ថា នួន ជា និង ខៀវ សំផន ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជា
លក្ខណៈបុគ្គលចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើក្រុមជនជាតិវៀតណាម ក្នុងអំឡុងពេល
ខាងលើតាមរយៈតួនាទីនានារបស់ពួកគាត់ក្នុងជួរ ប.ក.ក ។


សំណុំរឿង ០០២/០២ គឺជាការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីពីរទៅលើ នួន ជា និង ខៀវ សំផន និងដែលមានបទចោទអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនចាម និងប្រជាជនវៀតណាម ការរៀប
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងបរិបទនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ការបោស
សម្អាតផ្ទៃក្នុង ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តទៅលើពុទ្ធសាសនិកនិងអតីតអ្នករដ្ឋការនៃ
របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួនបួន ការដ្ឋានការងារចំនួនបី និងសហករណ៍មួយ។ នៅពេលសវនាការលើអង្គហេតុទីបី ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្ត
លើក្រុមគោលដៅជាក់លាក់កំពុងតែដំណើការ មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន អង្គជំនុំជម្រះបានស្តាប់  សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីចំនួន ៤៨ រូប ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ២៩ រូប និងអ្នកជំនាញមួយរូបក្នុងអំឡុងពេលសវនា
ការ ចំនួន ១១៤ ថ្ងៃ ។

 

Most read

Related Documents

ព័ត៌មានថ្មីៗ