អង្គ​ជំ​នុំ​ជម្រះ​សា​លាដំ​បូងនឹង​ចាប់​ផ្តើម​ស​វ​នា​ការ​លើ​ភ័​ស្តុ​តាង​នៅក្នុង​ប្រ​ធាន​បទ​ទី​បួន​នៃ​សំ​ណុំរឿ​ង ​០០២​/០​២ ​គឺ ​មន្ទីរ​សន្តិ​សុខ ​និង​ ការ​បោស​សម្អាត​ផ្ទៃ​ក្នុង​

នៅថ្ងៃ ពុធ ទី២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នឹងចាប់ផ្តើមសវនាការលើភ័ស្តុតាងក្នុងប្រធានបទទីបួននៃសំណុំរឿង ០០២/០២ គឺ មន្ទីរសន្តិសុខ និង ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង។ យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយដែលចោទប្រកាន់លើ នួន ជា និង ខៀវ សំផន បក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជាបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ និង តុលាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយដាក់ជំនួសវិញនូវប្រព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខ និង ទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្ស ដើម្បីឃុំខ្លួន កសាង ឬ សម្លាប់ជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាខ្មាំង។ នៅត្រឹមឆ្នាំ ១៩៧៩ មន្ទីរសន្តិសុខប្រហែល ២០០ កន្លែង និង ទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ត្រូវបានចោទថាបានបង្កើតឡើងនៅគ្រប់ភូមិភាគទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និង នៅតាមថ្នាក់ផ្សេងៗនៃរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល និង យោធារបស់បក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា។

ចាប់ពីថ្ងៃ ពុធ ទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ តទៅ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នឹងធ្វើសវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាងទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន ៣ កន្លែង គឺមន្ទីរសន្តិសុខអូរកន្សែងនៅខេត្តរតនៈគិរី មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី និង មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ នៅភ្នំពេញ។ សវនាការនេះគឺជាសវនាការបន្ថែមលើមន្ទីរសន្តិសុខ ៣ កន្លែងផ្សេងទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរួចហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ គឺមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំង-  តាចាន់នៅខេត្តតាកែវ មន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូរត្រកួននៅភូមិភាគកណ្តាល និង មន្ទីរសន្តិសុខភូមិទ្រានៅភូមិភាគបូព៌ា។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានស្តាប់សក្ខីកម្មសាក្សីចំនួន ៦៨ រូប ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ៣៧ រូប និង អ្នកជំនាញចំនួន ០២ រូប សម្រាប់សវនាការចំនួន ១៥០ ថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបញ្ចប់សវនាការស្តីពីមន្ទីរសន្តិសុខ និង ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងរួចហើយ ប្រធានបទបន្ទាប់ (ប្រធានបទទីប្រាំ) នៃសវនាការគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម។ បន្ទាប់ពីប្រធានបទនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងធ្វើសវនាការលើភ័ស្តុតាងស្តីពីជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម ហើយចុងក្រោយបំផុត នឹងងាកមកផ្តោតលើតួនាទីរបស់ នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ អង្គជំនុំជម្រះរំពឹងថា សវនាការលើភ័ស្តុតាងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះ ហើយសាលក្រមនឹងប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

Most read