ពិធីផ្ទេរ ទទួលអតីតទីតាំងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក

ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ឬសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម នៅថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នេះ បានរៀបចំពិធីផ្ទេរទទួលអតីតទីតាំងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក។ ពិធីប្រគល់ និងទទួលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់​ពីសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម​បានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃដំណើការជំនុំ​ជម្រះក្ដីលើសំណុំរឿង​ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះ។

ដូច្នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ តទៅ អង្គជំនុំជម្រះនឹងអនុវត្ត​ការងារដែលនៅសេសសល់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា នៅទីតាំងថ្មី ដែលមានអាស័យដ្ឋាន​អគារលេខ៤០ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ។ កិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនេះ បានចូលជាធរមានក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដែលក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះ​មានរយៈកាលបីឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០២៣ ដល់ឆ្នាំ២០២៥។

សូមជម្រាបថា អតីតសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមនេះ ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់មួយផ្នែកនៃទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦ សម្រាប់រៀបចំ​ជាតុលាការកាត់ក្ដីលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងរបប​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

 

Most read