ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី និងមន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់នៃ អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូតំណាងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា (EBC)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និងឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) អញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ និងពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូចំនួន៧រូប មកពីស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយអប់រំកម្ពុជា (EBC)។ កិច្ចពិភាក្សាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃ អ.វ.ត.ក. នេះ បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសហការគ្នារវាងស្ថាប័នទាំងពីរ ដើម្បីផលិតមាតិកាវីដេអូអប់រំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ អំពីសមិទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្ដីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read