គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអង្គការយូណេស្កូប្រចាំប្រទេសទីម័រខាងកើត

នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអង្គការយូណេស្កូប្រចាំប្រទេសទីម័រខាងកើត រួមមានលោកស្រី Hye Young Kim លោកស្រី Wenjing Man និងអមដំណើរដោយតំណាងសារៈមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង លោក Ly Sothearak មកកាន់ការិយាល័យ អ.វ.ត.ក.។ ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក. ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និង លោក សាន រ៉ាដា មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់ នៃ អ.វ.ត.ក. បានជម្រាបជូនដល់គណៈប្រតិភូអំពីសមិទ្ធិផល និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលមុខងារសេសសល់។ កិច្ចប្រជុំនេះ ក៏បានពិភាក្សាផងដែរ ក្នុងការស្វែងយល់ពីឱកាសដែល អ.វ.ត.ក. និងអង្គការយូណេស្កូនៃប្រចាំប្រទេសទីម័រខាងកើត អាចបង្កើតកម្មវិធីអប់រំរួមគ្នានៅពេលខាងមុខ៕

UNESCO

UNESCOUNESCOUNESCOUNESCO

Most read