គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ស៊ីផាន់ណា

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងនៃអ.វ.ត.ក. បានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ស៊ីផាន់ណា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.។ ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និង ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៃអ.... បានជម្រាបជូនដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ស៊ីផាន់ណា អំពីកេរដំណែល សមិទ្ធិផល និងការងារពាក់ព័ន្ធរបស់អ.... នៅក្នុងអាណត្តិមុខងារសេសសល់។ គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ក៏បានអញ្ជើញឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ដើម្បីទស្សនានិងស្វែងយល់ពី បណ្ណាល័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន បន្ទប់ពហុបំណងសម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលានិងតុលាការនិម្មិត ទស្សនាវិចិត្រសាលរូបភាពអំពីដំណើការជនុំជម្រះក្តី និងទស្សនាស្វែងយល់ពីនិហិតដ្ឋានបណ្ណសាររបស់អ.វ.ត.ក.៕

Dr. Sok SiphanaDr. Sok SiphanaDr. Sok SiphanaDr. Sok SiphanaDr. Sok Siphana

Most read