គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចររបស់គណៈប្រតិភូនេប៉ាល់

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនេប៉ាល់ លោកបណ្ឌិត Surya Dhungel សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់ និង អ្នកតស៊ូមតិជាន់ខ្ពស់នៃស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនេប៉ាល់។ ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក. លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៃ អ.វ.ត.ក. បានជម្រាបជូន និង ធ្វើបទបង្ហាញដល់គណៈប្រតិភូអំពីសមិទ្ធិផល កេរដំណែល និង ការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលមុខងារសេសសល់ ដែលនេះ ក៏គឺជាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតផងដែរ។

Nepal

NepalNepalNepalNepalNepalNepal

Most read