ការតាំងពិព័រណ៍ចល័តស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និង កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់នៅខេត្តកោះកុង

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍​ចល័តលើកទី ៣ ស្តីពី​ “អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់” នៅថ្ងៃទី ២៧-២៨ ខែ មិថុនា នៅ​សាលមហោស្រព ខេត្តកោះកុង ក្នុងគោលបំណង (១)ផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកចូលរួមបាន​ដឹង​ពីរឿង​រ៉ាវ​ឈឺ​ចាប់​របស់​ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ (២) លើក​កម្ពស់​ការ​ចូល​រួមរបស់ជនរងគ្រោះ តាមរយៈការសន្ទនាអន្តរជំនាន់ ដោយផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគាត់បានជួប និង​ចែក​រំលែក​​​បទពិសោធន៍ស្តីពីការបង្ខំឱ្យរៀបការក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដល់យុវជន (៣) បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង​ដល់​យុវជន និង​សាធារណៈ​ជន​នៅ​តាម​សហគមន៍​ឲ្យបានស្វែងយល់​បន្ថែម​ពី​អំពើ​ហិង្សា​យេន​ឌ័រ​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម និងលើកទឹកចិត្តអោយពួកគេចូលរួមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាយេនឌ័រនៅសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន និង​​ជម្រុញឱ្យមានសមាណចិត្តដល់ជនរងគ្រោះ។ 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី១ នឹងចាប់ផ្តើមឡើងទៅនៅវេលា​ម៉ោង ១:៣០ រសៀល ដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច។ អង្គ​ភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះនឹងដាក់តាំងបង្ហាញផ្ទំាងពិព័រណ៍ស្តីពី អា​ពាហ៍​ពិ​ពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ​ក្នុ​ង​របប​ខ្មែ​រក្រ​ហម ហើយ​​មជ្ឈ​​មណ្ឌល​ធនធានសោតទស្សន៍​បុប្ផាណានឹង​បញ្ចាំង​ខ្សែ​ភាព​យន្តរឿង “មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់​ប៉ា​​របស់​ខ្ញុំ” ដោយ​មាន​អ្នក​ទស្សនា​ប្រមាណ៤០០នាក់ រួម​​មានជនរងគ្រោះហិង្សាយេនឌ័រ មន្រ្តីរាជការ​តាម​មន្ទីរ​​នានា​ក្នុង​ខេត្ត សិស្ស-និស្សិត និងគ្រូបង្រៀន ព្រម​ទាំង​មន្រ្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិល។

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី២ នឹង​ចាប់ផ្តើមប្រព្រឹត្តិទៅនៅវេលាម៉ោង ៧:៣0 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង១១:៣០ ព្រឹក។ អង្គ​ភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នឹងជួបជាមួយនិស្សិតប្រមាណ ១២០ នាក់ និង​អ្នក​រស់​រាន​មាន​ជិវិត​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ប្រមាណ​ជា ​៣០ នាក់ ដើម្បីពិភាក្សាស្តីពីអា​ពាហ៍​ពិ​ពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ​ក្នុ​ង​របប​ខ្មែ​រក្រ​ហម និង​ភាព​ជាប់​ពាក់​​ព័ន្ធទៅ​នឹង​អំពើ​ហិង្សា​​នា​ពេលបច្ចុប្បន្ន និងស្វែងរកលទ្ធភាព​នៃកិច្ច​​​ការពារ​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​សុខ​ដុមនី​យកម្ម​សង្គម។

ការតាំងពិព័រណ៍ចល័ត និងកិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់ស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការ “ការ​លើ​ក​កម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការធ្វើឲ្យប្រសើរ​ឡើងនូវ​លទ្ធភាព​ទទួលបានយុត្តិធម៌​របស់​អ្នក​រស់រាន​មាន​ជីវិ​ត​​ជាស្រ្តី និងជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម” ដែល​ទទួល​មូលនិធីពី​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី (United Nations Trust Fund on Violence against Women - UNTF) សម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

Most read