កិច្ចប្រជុំលើកទី៣ ជាមួយជនបង្គោល «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» រៀបចំឡើងនៅខេត្តកំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ចាម - កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ជនបង្គោលចំនួន៥១នាក់ នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីលទ្ធផលតុលាការនៃសំណុំរឿង០០២ និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពគាំទ្រជនរងគ្រោះ ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះ គេរំពឹងថាជនបង្គោល នឹងចែករំលែកបន្តនូវសារសំខាន់ៗ និងផ្តល់សម្ភារៈដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។

កិច្ចប្រជុំបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការថ្លែងមតិស្វាគមន៍ដោយលោក ហង្ស វណ្ណៈ ប្រធានផ្នែកគាំពារជនរងគ្រោះ (VSS)។ លោក វណ្ណៈ បានស្វាគមន៍ជនបង្គោលទាំងអស់ និងបានកោតសរសើរចំពោះការបន្តការគាំទ្រ ជាបន្តបន្ទាប់របស់ជនបង្គោល ក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានា ដែលរៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក. និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងចំពោះការដែលជនបង្គោល បានប្រគល់សម្ភារៈ និងចែករំលែកសារសំខាន់ៗ ដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀត ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។

លោក ពេជ អង្គ សហមេធាវីជាតិនាំមុខដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានបរិយាយសង្ខេប អំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់ជនរងគ្រោះជាមួយ អ.វ.ត.ក. និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ក្នុងការទាមទារសំណង និងផ្តល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងជនល្មើសនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ ដែលទាំងនេះ ជាលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីសាលាក្តីអន្តរជាតិដទៃទៀត។

មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី រួមមាន លោក វ៉ែន ពៅ លោកស្រី ជេត វណ្ណលី និង លោកស្រី ទី ស្រ៊ីណា បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានស៊ើបអង្កេត និងលើកមកធ្វើសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២ និងសេចក្តីសម្រេច និងការផ្តន្ទាទោស នៅចុងបញ្ចប់នៃនីតិវិធីតុលាការ សំណងដែលផ្តល់ក្នុងសំណុំរឿង០០២ និងសកម្មភាព​​របស់ អ.វ.ត.ក. ដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។

ជនបង្គោលម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំ ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំរីករាយ ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ ដោយសារខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពី អ.វ.ត.ក.។ នៅពេលខ្ញុំដាក់សំណុំបែបបទ ខ្ញុំដឹងថា មនុស្សជាច្រើនបានដកខ្លួនចេញ ដោយសារពួកគេខ្លាចអ្វីមួយ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកជិតខាងខ្ញុំ និងខ្ញុំបាន សម្រេច​​ចិត្តទៅមុខ។ ឥឡូវខ្ញុំសូមស្នើថា បើមានអ្វីកើតឡើង ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី និងសាក្សីត្រូវការពារជាបន្ទាន់»

ជនបង្គោលម្នាក់ទៀត មកពីខេត្តព្រះវិហារ បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា៖ «ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត នឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ ហើយមានអារម្មណ៍ថា យើងត្រូវបានគេគោរព។ ខ្ញុំនឹងធ្វើការងារ ក្នុងការចែករំលែកសារសំខាន់ និងការផ្តល់សម្ភារៈដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់ៗ»

នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ ជនបង្គោល ត្រូវបានផ្តល់កាតសម្គាល់ខ្លួន សម្រាប់ការទទួលស្គាល់ការងារល្អរបស់ពួកគេ និងការគាំទ្រដល់ អ.វ.ត.ក. និង អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ជាពិសេសទាក់ទង នឹងការជួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផ្សេងទៀត ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់ អ.វ.ត.ក.។

ជនបង្គោល ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ គឺអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ រតនគិរី មណ្ឌលគិរី ស្ទឹងត្រែង កំពង់ធំ ក្រចេះ និងខេត្តព្រះវិហារ។

Focal Meeting in Kampong Cham 1Focal Meeting in Kampong Cham 2Focal Meeting in Kampong Cham 10Focal Meeting in Kampong Cham 3Focal Meeting in Kampong Cham 4Focal Meeting in Kampong Cham 10Focal Meeting in Kampong Cham 10Focal Meeting in Kampong Cham 10Focal Meeting in Kampong Cham 10

Most read