ប្រទេសជប៉ុនផ្តល់ប្រាក់ភាគទានថ្មីដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​បាន​ប្រកាស​ផ្តល់ភាគទាន​ថ្មីក្នុងទឹកប្រាក់​ចំនួន ៩៦០.០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក ដល់​ភាគី​អន្តរជាតិ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ជាមួយ​ប្រាក់​ភាគទាន​នេះ ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​ភាគី​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នៅ អ.វ.ត.ក ជាង ៨៨ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ឬ ២៩% នៃប្រាក់​ភាគទាន​សរុប​ដែលម្ចាស់​ជំនួយ​​បាន​ផ្តល់ជូន ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០។ ប្រការ​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ក្លាយ​ជា​ប្រទេសផ្តល់​ជំនួយច្រើន​ជាង​គេ​ដល់ អ.វ.ត.ក ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​បង្កើត​តុលាការ​នេះមក។

ឯកឧត្តម ​ក្រាញ់ តូនី ប្រធាន​ការិយាល័យរដ្ឋបាល​ស្តីទី និង​លោក Knut Rosandhaug ​អនុ​ប្រធាន​ការិយាល័យរដ្ឋបាល​បាន​មានប្រសាសន៍​នៅក្នុង​​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍រួម​គ្នា​ថា៖“អ.វ.ត.ក សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ចំពោះ​ច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និង ការស្វែងរក​យុត្តិធម៌ជូន​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដូច​បាន​បង្ហាញ​តាមរយៈ​ការ​បន្ត​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ធំធេង​ដល់​តុលាការ​នេះ។ ប្រាក់ភាគទាន​ថ្មីនេះ​មាន​សារសំខាន់​ដល់​ អ.វ.ត.ក​ ក្នុង​ការបញ្ចប់​អាណត្តិ​ការងារ​របស់​ខ្លួន ដោយ​ពុំ​មានការអាក់​ខាន​នៅក្នុងកិច្ចដំណើរ​ការ​នីតិវិធី​តុលាការ”។

Most read