អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយជនបង្គោលអំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

ខេត្តកំពត - កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (....) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយជនបង្គោលចំនួន៣៣នាក់ មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ កោះកុង ព្រះសីហនុ កំពត និង ខេត្តកែប «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២»

លោក ហង្ស វណ្ណៈ ប្រធានផ្នែក អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ មានប្រសាសន៍ថា៖ «កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់តុលាការនៃសំណុំរឿង ០០២/០២ និងជូនដំណឹងអំពីការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់ ជាពិសេសសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការគាំទ្រជនរងគ្រោះ។ ជនបង្គោលទាំងអស់ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងចែករំលែកសារសំខាន់ៗ ដែលទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំនេះ ព្រមទាំងចែកសៀវភៅសាលក្រមសង្ខេប ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងសំណុំរឿង ០០២/០២ និងលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន»

ចៅក្រម Martin Karopkin ចៅក្រមអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ.វ.ត.ក. ដែលថ្លែងសារគន្លឹះទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំនេះ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ.វ.ត.ក. គឺមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់។ ខ្ញុំមិនដឹងថា តុលាការផ្សេងទៀតនៅកន្លែងណា ដែលផ្តល់អំណាចទូលំទូលាយបែបនេះ ដល់ជនរងគ្រោះទេ ហើយខ្ញុំគិតថា វាជាលក្ខណៈពិសេសមួយ ក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសបំផុតរបស់ អ.វ.ត.ក.។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ក្នុងន័យនេះ អ.វ.ត.ក. នឹងក្លាយជាគំរូសម្រាប់តុលាការផ្សេងទៀត ដែលអាចកើតមាន ដើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មនៃវិសាលភាពនេះ នាពេលអនាគត»។

លោក ពេជ អង្គ សហមេធាវីជាតិនាំមុខនៃសំណុំរឿង០០២ នៃ អ.វ.ត.ក. មានប្រសាសន៍ថា៖ «ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានរកឃើញយុត្តិធម៌មិនត្រឹមតែសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះនោះទេ ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតផងដែរ តាមរយៈការលាតត្រដាងការពិតនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការ និងជាសាធារណៈ។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួនធំ បានផ្តល់សក្ខីកម្មលើអង្គហេតុ និងការរងទុក្ខ ហើយឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ពួកគាត់ជាច្រើន ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងឯកសាររបស់ភាគី និងតុលាការផងដែរ។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានបង្ហាញពីភាពក្លាហាន តាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការ ទោះបីពួកគាត់មួយចំនួននិយាយថា ពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចតាំងពីដំបូងក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅទីបំផុត ពួកគាត់បានយកឈ្នះលើការភ័យខ្លាចនេះ។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់គឺជាកំណប់ទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ»។ លោក មេធាវី ក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីថា៖ «លោក ខៀវ សំផន កំពុងតែអនុវត្តទោសដាក់ពន្ធនាគារនៅខេត្តកណ្តាល ហើយលោកមេធាវីក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការងារដែលនៅសេសសល់នៃ អ.វ.ត.ក. និងការងាររបស់ក្រុមការងារសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ-អ្នករស់រានមានជីវិត ក្នុងដំណាក់កាលមុខងារនៅសេសសល់ (VSR Working Group) ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធិផលរបស់ អ.វ.ត.ក. និងបង្កើតគម្រោងនានា ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងទៀត និងសាធារណជន»

ជនបង្គោល បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ អ.វ.ត.ក. សម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ខណៈជនបង្គោលខ្លះ បានស្នើសុំទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. នៅអគារថ្មី។ ជនបង្គោល ក៏បានស្នើឱ្យ អ.វ.ត.ក. រៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រភេទនេះ បន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការងាររបស់ អ.វ.ត.ក.។ ថ្នាក់ដឹកនាំ អ.វ.ត.ក. បានលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលបង្គោលបន្តការពិភាក្សា និងចែករំលែកសារដែលទទួលបានក្នុងកិច្ចប្រជុំដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ បានចែក​កាតសម្គាល់ខ្លួនជូនពួកគាត់ ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ ជាបុគ្គលសំខាន់របស់អ.វ.ត.កសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៕

eccc

 

eccc

eccc

eccc

Group Photo

Group Photo Card 1Group Photo Card 2Group Photo Card 3

Most read