សេច​ក្ដី​បំភ្លឺ​ពី​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ធ្វើ​សេច​ក្ដី​រាយ​ការណ៍​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​អំពី​លទ្ធផល​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០៣ ០០៤ និង ០០៤/២

សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើ​ប​អង្កេត​បាន​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ផ្នែក​កិច្ច​ការ​សាធារណៈថា សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​កត់សម្គាល់​ដោយ​ក្ដីបារម្ភអំពី​ការ​ធ្វើ​សេច​ក្ដី​រាយ​ការណ៍​ ឬ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​យោបល់​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​នៅ​ក្នុង​សារ​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ ស្ដី​ពី​លទ្ធផល​សំណុំ​រឿង ០០៣ (មាស មុត) ០០៤ (យឹម ទិត្យ) និង ០០៤/០២ (អោ អាន)។ អានបន្ដ...

Most read